پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری جشن هزار و سدمین سال زادروز محمد زکریای رازی ۶ دی ماه ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

انقلاب شاه و مردم
بزرگداشت هزار و صدمین زادروز محمدزکریای رازی - روز داروسازی ایران
شهبانو از پیکره زکریای رازی پرده‌برداری می‌کنند خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
تمبر یادبود ۱۱۰۰ سال زادروز زکریای رازی ۱۳۴۳ روز داروسازان ایران

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری جشن هزار و سدمین سال زادروز محمد زکریای رازی ۶ دی ماه ۱۳۴۳ - روز داروسازی ایران


از برگزاری جشن یادبود یک هزار و صدمین سال تولد محمد زکریای رازی پزشک و فیلسوف نامی ایران کمال خوشوقتی را داریم. این تجلیل نه فقط یک امر ملی بلکه یک یادبود جهانی است، زیرا این قبیل مردان بزرگ که سازندگان واقعی تمدن و فرهنگ بشرند بیش از آنکه به یک کشور متعلق باشند به همه عالم بشریت تعلق دارند.


کشور ما که خدمت به فرهنگ بشریت همواره جزیی از ماهیت تاریخ و تمدن آن بوده، در طول قرون تعداد بیشماری از این خدمتگزاران عالی قدر را به عالم بشریت ارمغان داده است. با این وصف می‌توان با اطمینان گفت که در این جمع نیز کمتر کسی را به اهمیت و علو قدر و مقام محمد زکریای رازی می‌توان یافت.


این مرد بزرگ که عالم علم و حکمت نابغه‌ای است که ما به حق بدو افتخار می‌کنیم و بهترین دلیل این که سراسر عالم بشریت نیز در این تجلیل با ما سهیم است این است که تقریباً از همان زمان تألیف آثار این دانشمند در اقصی نقاط جهان متمدن آن روز دست به ترجمه آثار وی زده‌اند. نخستین ترجمه‌های لاتینی این آثار در ایتالیای قرون وسطی و تدریس آن‌ها در طول قرون در دانشگاه‌های غرب و شرق بهترین نماینده اهمیتی است که همواره دنیای علوم و دانش برای آثار این نابغه بزرگ شرق قائل بوده است.


در ایران امروز که دوران سازندگی مادی و معنوی وسیعی بر اساس میراث عظیم تمدن و فرهنگ کهن ایرانی آغاز شده است، توجه به مفاخر گذشته مخصوصاً ارزش‌های واقعی فکر و ادب و دانش و هنر این سرزمین روز بروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا ملت ایران بخوبی وظیفه و مسئولیت خود را در حفظ و ادامه این میراث عالی و انسانی فرهنگی و مدنی احساس کرده است.


بنابراین ما برگزاری یادبود هزار و یکصدمین سال تولد محمد زکریای رازی را با کمال خوشنودی استقبال می‌کنیم و امیدواریم نبوغ زاینده و خلاقه ایرانی که در طول قرون بیشمار بزرگان بسیار پرورده است، در آینده نیز نوابغی که درس ایمان و علاقه و فداکاری در راه مصالح واقعی عامل بشریت را در مکتب این دانشمند و فیلسوف بزرگ ایران و شرق آموخته باشند به کشور خود و به جامعه بشری ارمغان دهد.