پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز شصت و هفتمین سال مشروطیت ایران به ملت بزرگ ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه انقلاب مشروطه


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در شصت و هفتمین سالروز انقلاب مشروطه به ملت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۱

آغاز شصت و هفتمین سال مشروطیت ایران را به عموم ایرانیان شادباش می‌گویم و امیدوارم این سال تازه شاهد استحکام و استواری باز هم بیشتر اصول دموکراسی واقعی در جامعه ایرانی باشد.
خوشبختانه اکنون مشروطیت ایران از هر جهت در راه سازنده و اصیل خود پیش می‌رود، و دیگر از آن زمان که دموکراسی با هرج و مرج اشتباه می‌شد جز خاطره‌ای باقی نمانده است. امروز دموکراسی ما صرفاً بر پایه رشد و پختگی روزافزون فکری و اخلاقی جامعه ایرانی، و بر موازین عدالت اجتماعی متکی است، و هر روز که می‌گذرد تحقق کاملتر اصول انقلاب ایران همراه با گسترش دانش در کلیه نقاط دور و نزدیک کشور و تقویت رشد فکری همه قشرهای اجتماع ایران، مفهوم واقعی دموکراسی را در جامعه ما قوام و رسوخ بیشتری می‌بخشد. مقرراتی که در چند ماه اخیر به نفع طبقه کارگر و روستایی و برای سهیم شدن بیشتر افراد در محصول پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور به معرض اجرا گذاشته شد، قدم دیگری است که ملت ایران در این سال در تقویت اساس دموکراسی اجتماعی و اقتصادی که در یک جامعه مترقی واقعی می‌باید مکمل دموکراسی سیاسی باشد برداشته است. دموکراسی ما از آن جهت اصیل و سازنده است که پاسخگوی واقعی احتیاجات و روحیات جامعه ایرانی و منطبق با اصول و موازین تمدن و فرهنگ دیرینه ملت ما است.
ما در این راه نیازی به تقلید از اصول و مقررات دیگران نداشته و نداریم، زیرا بهترین الهام بخش ما اصالت فکری و مدنی خود ما است. بیش از چند ماه نمی‌گذرد که ما دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی کهنی را جشن گرفتیم که از روز نخست بر پایه یک منشور آزادی و عدالت بنیاد نهاده شد. در تمام تاریخ تمدن ایرانی روح این منشور همواره مایه اصلی میراث عظیم مدنی و اخلاقی ایران بوده است. ما مفتخریم که امروز نه تنها در راه آزادی و دموکراسی جامه عاریت دیگران را بر تن نکرده‌ایم، بلکه کوشش‌های ما در راه استقرار و گسترش اصول عدالت اجتماعی و ترکیب دموکراسی سیاسی با دموکراسی اقتصادی می‌تواند راهنمای امیدبخشی برای بسیاری از دیگر جوامع جهان باشد.
امروز هر فرد ایرانی از هر طبقه و در هر سن و از هر جنس عمیقاً احساس می‌کند که در جامعه متحول و مترقی ایران جایی شایسته خویش دارند، زیرا خود او یکی از اجزای سازنده و مسئول این اجتماعی است. بدیهی است چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که افراد این جامعه کاملاً به مسئولیت فردی و اجتماعی خویش وقوف داشته باشند و آزادانه این مسئولیت‌ها را به عهده گیرند. یقین دارم هر فرد ایرانی امروز بر این وظیفه خطیر خویش بخوبی وقوف دارد و به مأموریت خود در راه تأمین سازندگی و خلاقیت ملی بر اساس آزادی اجتماعی یعنی راهی که امروز کشور و ملت ما را مورد احترام جهان قرار داده است کاملاً آشنا است.
توفیق روزافزون همه افراد ملت ایران را در راه پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر آرزومندیم.