پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز شصت و ششمین سال مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

درگاه انقلاب مشروطه


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز شصت و ششمین سال مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۵۰


آغاز شصت‌وششمین سال مشروطیت ایران را به عموم ایرانیان تبریک می‌گویم و آرزومندم که هر سال تازه‌ای که بر عمر مشروطیت ما می‌گذرد استحکام بیشتر اصول دموکراسی را در نزد جامعه ایرانی به همراه داشته باشد.

می‌دانیم که دموکراسی سیاسی بدون استقرار عدالت اجتماعی، دموکراسی واقعی و کامل نیست، و بر این اساس می‌توان گفت که مفهوم حقیقی مشروطیت ایران فقط پس از اجرای اصول انقلاب سفید توانست تحقق یابد، زیرا در نتیجه این انقلاب، طبقاتی از ملت که از مزایای حکومت دموکراسی محروم بودند در تعیین سرنوشت خود سهیم شدند و با واژگون شدن رژیم ارباب و رعیتی دهقانان ایرانی حاکم بر مقدرات خود گشتند و کارگران ایرانی در عین برخورداری از حیثیت انسانی از شرایط کار بسیار بهتری بهره‌مند شدند، و زنان ایرانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، برای نخستین بار حقوق ملی خود را به طور کامل به دست آوردند. به طور کلی تحول عظیمی که با این انقلاب آغاز شد، تمام افراد و طبقات ملت را در هر موقعیت و شرایطی که بودند دربر گرفت و آنان را به شرکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش علاقمند ساخت. به طوری که در انتخابات اخیر دیدیم که از قریب هشت‌میلیون نفر از مردم ایران که برای شرکت در این انتخابات حائز شرایط قانونی بودند، ۶۳ درصد، یعنی در حدود دو برابر رأی دهندگان دوره انتخاباتی ماقبل آن، در دادن رأی شرکت کردند. یقین است که این رقم در دوره‌های آینده انتخابات باز هم افزایش خواهد یافت و اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حق رأی دادن دارند، بر اثر توجه روزافزون به حقوق حقه خویش در انتخابات شرکت خواهند کرد. چنین تحولی کاملاً منطقی و طبیعی است، زیرا امروز فردا ایرانی از هر جنس و هر سن و در هر طبقه اجتماعی که باشد، احساس می‌کند که در جامعه متحول و مترقی ایران جایی شایسته خویش دارد، و خود یکی از اجزای سازنده و مسئول این اجتماع است.

به این ترتیب همانطور که نیت ما است، مردم ایران در آینده از راه انجمن‌های شهر و شهرستان و انجمن‌های استان و بالاخره از راه انتخابات مجلسین به نحوی قاطع در تعیین سرنوشت خودشان شرکت خواهند کرد و در نتیجه مشروطیت و دموکراسی ما روزبه‌روز به کمال خواهد رفت.

بدیهی است نیل به این هدف مستلزم آن است که هر فرد ایرانی عمیقاً وظایف فردی و اجتماعی خویش را درک کند و مسئولیت‌هایی را که باید از این بابت به عهده گیرد، با وقوف و توجه کامل بپذیرد، زیرا در دنیای امروز آن جامعه‌ای سعادتمندتر و پیشرفته‌تر است که بیشتر بر قبول آزادانه مسئولیت‌های فردی و اجتماعی از جانب افراد جامعه تکیه داشته باشد.

خوشبختانه ملت ما در این راه از میراث معنوی و فکری عظیمی برخوردار است، و همین زیر بنای روحی و اخلاقی به جامعه ایرانی امکان آن را داده است که در دنیای آشفته کنونی، کشور خویش را به صورت کانون ثباتی درآورد که در آن هر چه هست سازندگی و خلاقیت و تلاش برای پیشرفت وسیع مادی و معنوی است.

توفیق روزافزون همه افراد ملت ایران را در برخورداری از عالی‌ترین مواهب دموکراسی و عدالت و رفاه اجتماعی آرزومندم.