پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز سال تحصیلی ۲۵۳۸ - ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی


ShahanshahAryamehrMohammadRezaShahPahlavi2537a.jpg

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز سال تحصیلی ۲۵۳۸ - ۲۵۳۷ شاهنشاهی


آغاز سال تحصیلی ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷ را به عموم دانش آموزان، آموزگاران، هنرآموزان و کارکنان آموزش و پرورش تبریک می‌گویم و آرزومندم در سال جدید پر تحرکتر، کوشاتر و موفق تر از همه سال‌های گذشته در راه پیشرفت دانش و فضیلت در کشور عزیزمان باشید.
بی گمان همه شما در این آرزوی قلبی با من شریک هستید که باید این کشور روزی از نظر سطح دانش و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن به والاترین مقام برسد. برای رسیدن به چنین هدفی همه مردان و زنان شرافتمند ایران که پیشرفت این مرز و بوم را در اعطای شخصیت انسانی، علمی و معنوی و رفاه نسل‌های فردا می دانند به نقش موثر آموزش و پرورش چشم دوخته‌اند. تاکید بر برنامه‌های رفاه معلمان و اعطای مقام معنوی آنان که اجرای پیگیر آن بالاخص از سال گذشته آغاز شد نشانه اهمیتی است که ما در جامعه برای نقش حیاتی معلم قائل هستیم و شک ندارم که این احترام روز به روز در جامعه ما رو به افزایش خواهد بود.
با استحکام مبانی معنوی و رفاهی زندگی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و توجه روزافزون به افزایش سریع فضاهای آموزشی مورد نیاز و برنامه تربیت و کارآموزی معلمان کشور الزاما باید تاکید بیشتری بر کیفیت برنامه‌های آموزش و پرورش و غنی ساختن محتوای آن بشود.
مسلما هدف آموزش و پرورش کشور ما تنها تربیت دانشمند و افراد خبره و کارآزموده برای گردش چرخ‌های اقتصادی کشور نیست بلکه ما می‌خواهیم فرزندان ما ضمن مجهز شدن به علوم و فنون جدید از عالی ترین مدارج صداقت، دیانت، پاکی، تقوا، انسان دوستی، خدمت به هم نوع و وظیفه شناسی برخوردار باشند.
نهضتی که در راه مبارزه با بیسوادی و اجرای قانون تعلیمات اجباری و همگانی آغاز شد و در راه پیشرفت است به همه ایرانیان اعم از زن و مرد مربوط می‌شود و هرگونه کمک مادی و معنوی در راه توفیق بیشتر این نهضت ادای یک وظیفه اجتماعی است هم چنین نظر به اهمیت تعلیمات فنی و حرفه‌ای و نیاز مبرم کشور به افراد آشنا به فنون و حِرَف گوناگون شایسته است وزارت آموزش و پرورش نیز به موازات وظیفه خطیری که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در راه تعلیمات حرفه‌ای دارند کمک موثری به خودکفایی نیروی انسانی کشور بنمایند.
تجربه نشان داده است که ترقیات اقتصادی و صنعتی بدون برخورداری افراد جامعه از فضایل عالیه اخلاقی نمی تواند ضامن پیشرفت تمدن یک جامعه باشد. برعکس افراد بی ایمان و بی وطن می توانند لطمات سنگینی بر نتایج چنین ترقیاتی وارد سازند بنابراین تقویت مبانی دینی و اخلاقی و اعتلای حسن میهن پرستی جوانان باید سرلوحه لرنامه های آموزش و پرورش قرارگیرد.
باردیگر موفقیت هر چه بیشتر همه خدمتگزاران آموزش و پرورش و عموم دانش آموزان کشور را در ایفای وظایف خطیری که برعهده دارند خواستارم.