پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس الکترونیک آسیایی ۳۱ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴ درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نهمین کنفرانس الکترونیک آسیایی ۳۱ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

نمایندگان و شرکت کنندگان محترم

مایلم یک بار دیگر عقاید خود را درباره موضوعی که مورد توجه بسیار است بیان کنم. موضوع مورد اشاره من به صلح جهانی است که قرن‌ها در سرتاسر جهان وسیله بسیاری مورد بحث قرار گرفته است. ما شاهد جلسات رسمی و غیر رسمی مذاکرات تیزهوشانه و هم چنین مذاکرات ناآگاهانه و نتایج موفقیت آمیز و بدون موفقیت بوده‌ایم.

معهذا امروز در سپتامبر ۱۹۷۷ از صلح جهانی برخوردار نیستیم. توپ‌های جنگ هنوز هم اندیشه‌های خود را باز می‌گویند و چون ملتی برای نابودی ملت برادرش دلیلی می یابد ویرانی به بار می آورند.

به علت جهل، مردم از فقر، بیماری، عدم اعتماد و تنهایی رنج می برند و هنگامی که ملتی نتواند هدفی را در برابر خود قرار دهد که شامل بهبود زندگی مردمان خود از طریق آموزش شود آن ملت با شکست مواجه می شود. چگونه ملتی می تواند از طریق آموزش خود را به درک دیگر ملت ها مجهز سازد، نخست آنکه می باید از خواست و عزمی راسخ برخوردار باشد با این هدف اصلی که پیشرفت و ترقی خود را تامین کند و در عین حال منافعی نیز برای دیگران در بر داشته باشد، و دوم آنکه در عمل ابتکار را به دست گیرد.

ملتی را نمی توان متصور شد که نخواهد وضع خود را بهبود بخشد. اما هستند کسانی که نتوانسته اند در جهت درست اقداماتی به عمل آورند. آیا غالب ملت های جهان آماده کمک به ملت هایی که خواهان کمک هستند و بدان نیاز دارند نیستند؟ و اگر چنین نمی بود آیا امروز شما در اینجا می بودید؟

یک گردهم‌آیی آموزشی مانند نهمین کنفرانس الکترونیک آسیا محل بسیار مطلوبی برای گسترش دانش است، آنهم نه برای گسترش دانش است آنهم نه فقط در مورد تکنولوژی الکترونیک بلکه هم چنین در مورد شناختی که در رابطه با سایر مردم جهان به دست می آید.

ما ابنای بشریم و دارای تمایلات، آرزوها و رویاهای خود هستیم. اکثر ما متوجه بهبود وضع خود و آینده ای هستیم که مردم بتوانند از رفاه برخوردار باشند. آموزش، گامی ضروری در جهت تحقق این هدف هاست. پس بگذارید در کنفرانس امروز هدف شما دو جانبه باشد. نخست آنکه در میان کشورهای عضو کنفرانس در زمینه توسعه دانش الکترونیک همکاری بین‌المللی را ارتقا دهد و دوم آنکه از مردمان این کشورها و مردم سایر کشورهای جهان شناخت بهتری به دست آورد. اگر چنین کنید شما برای پاسداری از صلح جهانی مسلح خواهید بود.