پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش یازدهمین اجلاسیه شورای وزیران سازمان همکاری‌های عمران منطقه‌ای ۶ دی ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۶ دی ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش یازدهمین اجلاسیه شورای وزیران سازمان همکاریهای عمران منطقه‌ای

در عصری که شگفتیهای علم و شهامت روح انسانی، بشر را به ماورای سیاره ما کشانیده‌است، جامعه جهانی هنوز با خطیرترین مسائل اجتماعی و اقتصادی مواجه است.

ترقی و پیشرفت تکنولوژی، با امکانات فراوانی که برای تسریع عمران اقتصادی دارد، تاکنون نتوانسته فاصله بین یک اقلیت مرفه و اکثریتی را که فقط به منظور بقا تلاش می‌کند، از بین ببرد. در حقیقت باید این موضوع را یک نوع سرافکندگی برای قرن حاضر دانست که با وجود موفقیتهای چشمگیر علمی و تکنیکی، قریب دوسوم ساکنین کره زمین از منافع مترتبه بر آن محرومند. فقر، بی‌سوادی، قحطی و بیماری کماکان پدیده‌های بارز و اسف‌آور عصر ما را تشکیل می‌دهند.

اولین دهه عمران که امیدها و آرزوهای بشر را در همه جا برانگیخته‌بود، چون نتوانست حتی به کوچکترین هدفهای خود جامه عمل بپوشاند، منجر به یأس و حرمان و اتلاف وقت و فرصتهای ذی‌قیمت بسیار شد، و در نتیجه جامعه جهانی برای اصلاح و جبران وضع بغرنج و بسیار تهدیدآمیز خود مجبور شد مبارزه سختی را به عهده گیرد.

ایران و پاکستان و ترکیه با وقوف به این عامل مهم و نیاز به اقدام فوری و سریع، هر یک سهمی متناسب و منصفانه در قبال چنین مسئولیتی به عهده گرفته‌اند. ما یک رشته برنامه‌های منظم و سنجیده عمران اقتصادی و اجتماعی را متقبل شده و با موفقیت به انجام رسانیده‌ایم. منابع موجود خود را برای حداکثر استفاده و به منظور عملی ساختن و برآوردن آمال و آرزوهای ملتهای خویش، برای زندگی بهتر و جامع‌تر، تجهیز و آماده کرده‌ایم و مساعی مشترک خود را در همکاری عمران منطقه‌ای متمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم در راه عمران اقتصادی آینده خود، گامهای سریع‌تری برداریم. همکاری عمران منطقه‌ای ما را از فرصتهای نامحدودی برای عهده‌دارشدن طرحهای مهم اقتصادی و اجتماعی که اجرای آنها در سطح ملی، غیراقتصادی و غیرعملی می‌بود، برخوردار می‌سازد. صنایع اساسی و صنایع دقیق فنی با تمام پیچیدگیهای خود، مستلزم منابع بیکران از لحاظ سرمایه و دانش فنی است و فقط موقعی صورت تحقق خواهدیافت که سه کشور ما از منابع و مساعی مشترک خویش به وجه دسته‌جمعی استفاده کنند.

بنابراین لازم نمی‌بینم درمورد اهمیت کار شورای وزیران بیش از این تأکید کنم. شما برنامه کامل همکاری منطقه‌ای ما را به عنوان هدف و به منظور بررسی نقدآمیز در برابر خود دارید و برای من موجب نهایت خرسندی است که اقدامات مبذوله، سه کشور ما را به مقاصد و هدفهایی که روز اول ژوئیه ۱۹۶۴ در کنفرانس تاریخی سران در استانبول تعیین گردید، نزدیکتر می‌سازد.

در اینجا مایلم به این نکته اشاره کنم که برای کسب موفقیت در راه تحقق کامل اهداف و مقاصد خود، لازم است از استفاده‌های زودگذر سیاسی و منافع جزئی ملی خویش چشم بپوشیم و به افق وسیع‌تری که رفاه تمام منطقه را در بر می‌گیرد، بنگریم. ما به سهم خود مصمم هستیم برای انجام موفقیت‌آمیز این هدفها، کلیه مساعی ممکنه را به کار بندیم.

ما برای مذاکرات و مشاورات شما آرزوی موفقیت داریم و به مردم نجیب و شجاع کشورهای برادر خود، پاکستان و ترکیه، درود می‌فرستیم.