پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش کنفرانس معاونان وزارتخانه ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۸ تیر ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش کنفرانس معاونان وزارتخانه‌ها

آغاز کار مرکز آموزش مدیریت از طریق اجرای برنامه کنفرانس معاونان اداری و مالی و طرحها و بررسیهای وزارتخانه‌ها در زمینه مسایل آموزش مدیریت، مایه خوشوقتی ما است.

مسلم است که در شرایط و مقتضیات کنونی اجتماع ایران، وظایف و مسئولیتهای کارمندان دولت از هر زمان دیگر سنگین‌تر و در نتیجه ضرورت آمادگی آنان برای اعمال مدیریت صحیح محسوس‌تر است، زیرا توسعه و پیشرفت اقتصادی و رشد و تکامل اجتماعی جامعه ما مخصوصاً وابسته به طرز کار و فعالیت سازمانها و دستگاههای دولتی و آشنایی هر چه بیشتر کارمندان آنها با روح و مفهوم انقلاب ایران است و از این لحاظ می‌توان گفت که ترقی اجتماع ما بر پایه دانش و بینش حرفه‌ای مخصوصاً حرفه مدیریت و بر روحیه سالم اداری متکی است.

با توجه به این دو اصل ضروری، دولت به تأسیس مرکز آموزش مدیریت و تربیت کارمندان مبادرت ورزیده‌است تا از این راه کارمندان با استعداد با فنون مدیریت و تخصص‌های اداری آشنا شوند و برای قبول مسئولیتهای سنگین‌تر آماده گردند و اساس کار بر این قرارگیرد که انتصابات و ترفیعات در دستگاه دولت صرفاً تابع ضوابط و اصول و مرتبط با سطح آموزش تخصصی کارمندان و قدرت مدیریت آنان باشد.

انتظارداریم که این مؤسسه آموزشی نه تنها وظیفه خود را در تربیت مدیران و سرپرستان و کارمندان شایسته انجام دهد، بلکه خود به صورت یک مرکز تحقیق علمی در رشته مدیریت و علوم و فنون اداری درآید و خط مشی‌ها و روشهای اداری تازه‌ای را با توجه به دانش جدید و تجارب و مقتضیات جامعه کنونی ارائه کند.

تذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که به مقتضای روح و مفهوم انقلاب ایران، از این پس فقط شایستگی و تخصص در کار و در مدیریت و درک کامل اصول این انقلاب، ملاک احراز مقامات دولتی خواهدبود.

توفیق مرکز آموزش مدیریت و کنفرانس معاونان وزارتخانه‌ها را در وظیفه خطیری که به عهده دارند، خواستاریم.