پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش کنفرانس استادان و دبیران تاریخ و جغرافیای کشور ۶ امرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۶ مرداد ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش کنفرانس استادان و دبیران تاریخ و جغرافیای کشور

به‌مناسبت تشکیل کنفرانس استادان و دبیران تاریخ و جغرافیای کشور که با همکاری انجمن دبیران علوم اجتماعی و دانشگاههای تهران و تبریز به منظور بحث درباره مسایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کنونی ایران و روشهای جدید تدریس بر اساس انقلاب آموزشی کشور برگزارمی‌شود، خوشوقتی خود را ابرازمی‌داریم.

یقین داریم در فاصله تشکیل «سمینار بررسی تحلیلی کتاب انقلاب سفید» در دی‌ماه ۱۳۴۶ تا برگزاری کنفرانس کنونی که هدف آن بررسی در موفقیتهای حاصله در امر اجرای مواد قطعنامه آن سمینار است، در این راه پیشرفتهایی حاصل شده و استادان و دبیران تاریخ و جغرافیا در مراکز مختلف آموزشی کشور کوشیده‌اند تا در رشته درسی مهمی که به عهده آنها است دانشجویان و دانش‌آموزان را بر اساسی جدید و متناسب با تحول آموزشی مملکت با مقتضیات اجتماعی حال و آینده کشور آشناسازند.

لازم به تذکر نیست که امروزه مفهوم تاریخ به کلی با آنچه در گذشته از این مفهوم استنباط می‌شد، فرق کرده‌است. امروز تاریخ به صورت یک علم اساسی و با مفهومی کاملاً فنی و تحقیقی درآمده و عملاً حال آزمایشگاهی را یافته‌است که در آن نه تنها جریان وقایع و حوادث، بلکه علل این وقایع و عواملی که آنها را به وجود می‌آورند مورد تحلیل و تجزیه دقیق علمی قرارمی‌گیرند، تا حاصل این تجزیه و تحلیل برای ساختن تاریخ آینده مورد استفاده واقع شود. بدیهی است در ایران امروز که تاریخ بسیار کهن و پرحادثه گذشته ما ورق خورده و نخستین صفحات تاریخ افتخارآمیز آینده ما در حال نوشته‌شدن است، وظیفه‌ای که از بابت این تحلیل و تجزیه برعهده معلمان این رشته است، از نظر تربیت و آگاهی واقعی نسل جوان کشور اهمیتی حیاتی دارد.

توفیق شرکت‌کنندگان در این کنفرانس و کلیه استادان و دبیران تاریخ و جغرافیای کشور را خواستاریم و توصیه می‌کنیم که در آینده نیز در فواصل معین به همین ترتیب ترازنامه کوششهای خود را در امر به کار بستن روشهای جدید تدریس و تطبیق کار خویش با جدیدترین پیشرفتهای علمی و آموزشی جهان، مورد بررسی قراردهند.