پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش نهمین کنگره سالانه لاینز ایران ۱ خرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱ خرداد ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش نهمین کنگره سالانه لاینزایران

تشکیل نهمین کنگره سالانه باشگاههای لاینزایران و اجتماع شما شیرزنان و شیرمردان نیکوکار و خدمتگزار جامعه به منظور طرح برنامه‌های نوینی برای انجام خدمات نوع‌پرورانه از هر جهت موجب خوشوقتی است.

همچنانکه درگذشته بارها تذکرداده‌ایم، از شما روشنفکران که از افراد برگزیده هستید، انتظارداریم که با توحید مساعی کامل نسبت به کلیه امور مدنی و اجتماعی که موجب تأمین رفاه عمومی است، صمیمانه ابراز علاقه نمایید و در ایفای تکالیف ملی کوشش و مجاهدت فراوان به عمل آورید، زیرا هدفهای انسانی لاینزکه منطبق با سنن ملت کهنسال ایران است، پیروان این مکتب اخلاقی را موظف می‌دارد که با علاقه و ایمان قاطع در حل مشکلات اجتماعی بذل جهد نمایند.

پیشرفتهای اقتصادی اخیر مملکت و نظامات نوینی که برای تأمین عدالت اجتماعی استقراریافته، نتیجه توجه مداومی است که به وسیله ما و دستگاههای مسئول مملکتی مصروف تشخیص آلام جامعه و تجویز داروهای شفابخش شده‌است و در این راه توفیق کامل وقتی نصیب خواهدشد که عموم افراد و آحاد کشور نیز به پایمردی حس تعاون، در رفع نیازمندیهای هموطنان به سهم و قدرت خود اقدام کنند. هر چند که توسعه اقتصادی کشور بالمال سبب رشد فکری و عقلی جامعه خواهدشد، لکن راهنمایی و هدایت مردم به وسیله افراد شایسته نیز حصول این منظور را تسریع خواهدکرد و هرگاه رشد فکری از طریق اصولی و علمی انجام شود، نتیجه نهایی آن توسعه یک اقتصاد صحیح و موزون خواهدبود.

در جهان امروز صاحبان عقل سلیم به خوبی درک می‌کنند که زندگی، مستلزم تعاون عمومی و اشتراک مساعی و فعالیتهای جمعی است. بنابراین برای پیشرفت اجتماع ایران و از بین بردن فواصل طبقاتی و بالاخره تأمین سعادت ملی، باید عموم افراد دست در دست یکدیگر نهند و با اتحاد و اتفاق به وظایف اخلاقی و اجتماعی خود عمل کنند.

اهم وظایف اجتماعی نظیر باشگاههای لاینز آن است که در راه تقویت مبانی فکری و اخلاقی مردم تلاش کرده، نیازمندان و گمراهان را کمک و ارشاد نمایند و با حس نوع‌پروری و تفاهم مشترک، هموطنان خود و بالاخره افراد جهان را با رشته‌های دوستی و محبت مرتبط و متحد سازند.

توفیق بیشتر کلیه شیرزنان و شیرمردان ایران را در انجام خدمات معنوی و انسانی از درگاه ایزد یکتا مسئلت داریم.