پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش نهمین دوره برنامه‌های آموزش عالی مدیریت ۹ تیر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۹ تیر ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش نهمین دوره برنامه‌های آموزش عالی مدیریت

گشایش نهمین دوره برنامه‌های آموزش عالی مدیریت سال ۱۳۴۸، موجب خوشوقتی ما است.

پیشرفت سریع و بی‌سابقه علوم و صنایع، مستلزم آن است که سازمانهای کشور در بخش دولتی و خصوصی با روشهای علمی و با به کارانداختن نیروهای خلاق و متناسب با عظمت هدفهایی که در پیش است، اداره شوند.

هر تصمیمی که در سازمانها اتخاذمی‌شود، علاوه بر شرایط و مصالح خاص همان سازمان، باید متضمن هماهنگی و تطبیق آن با عملیات دستگاههایی باشد که هدف مشترک یا مشابه دارند و برای این منظور باید فواصل موجود و موانعی که ممکن است در راه ارتباط مستمر و مؤثر میان سازمانها وجود داشته‌باشد، برداشته‌شود و توجه و اشتیاق مسئولان آنها بر نتیجه نهایی و حاصل کار جمعی متمرکز گردد.

با این ترتیب فن مدیریت به امور داخلی سازمان محدود نخواهدشد، بلکه به کلیه روابط و ارتباط‌های یک سازمان یا هر مؤسسه دیگر و حتی اشخاصی که با برنامه‌ها و فعالیتهای آن سر و کار دارند، بسط و توسعه می‌یابد.

مدیر در طرح برنامه‌های سازمان و همچنین در اتخاذ هر تصمیم باید به ارقام و اعداد رجوع کند. تصمیماتی که صرفاً بر اساس سلیقه و ذوق متکی باشد، جنبه شخصی و فردی خواهدداشت و تطبیق آنها با واقعیات و یا پذیرفته‌شدن آنها به وسیله کسانی که تصمیم مربوط به آنها است، دشوار خواهدبود.

دلیل اینکه ماشینهای حساب و وسایل طبقه‌بندی ارقام و اطلاعات روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، وجود مسایل فراوانی است که مدیر در اتخاذ تصمیم با آنها مواجه است و برای حل آنها ناگزیر از مراجعه به وسائل و ابزار مربوط می‌باشد.

رفتار مدیر و عکس‌العملهای او در ایجاد حس مسئولیت و علاقه و صمیمیت به صورت سرمشقی در افکار و اعتقاد کارکنان رسوخ می‌کند و نتایج آن در پیشرفت کار اثر بسیار دارد.

امید است برنامه‌های مدیریت که از بدو تأسیس تاکنون در اشاعه دانش مدیریت، منشاء خدمات مؤثری بوده‌است، بیش از پیش توسعه یابد و نقش خطیری را که در برنامه صنعتی‌شدن کشور و آموزش مدیران به عهده دارد با موفقیت ایفاکند.

مساعی سازمانها و همچنین مؤسسات علمی که با کمکهای خود در پیشرفت امور برنامه سهمی داشته‌اند، مورد قدردانی ما است و توفیق شرکت‌کنندگان و مسئولان را در اجرای برنامه‌ای که در پیش است، خواستاریم.