پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت گشایش شوراهای داوری تهران ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۸ خرداد ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت گشایش شوراهای داوری تهران

باکمال خوشوقتی شوراهای داوری پایتخت را می‌گشاییم و یقین داریم که این شوراها می‌توانند با اجرای سریع عدالت و رعایت جانب انصاف، اختلافات مردم شهرنشین را در حدی که قانون معین کرده بدون فوت وقت و تحمیل هزینه، فیصله دهند و موجبات تحکیم عدالت اجتماعی را که یکی از پایه‌های اساسی انقلاب اجتماعی ایران است، فراهم سازد.

امیدواری ما به نتایج نیکویی که از تشکیل شوراهای داوری و خانه‌های انصاف حاصل خواهدشد، بسیار زیاد است و جای آن دارد که اعضای این شوراها در راه انجام وظایفی که به عهده گرفته‌اند گامهای مؤثر و بلندی بردارند و اصل نهم انقلاب را که یکی از اصول اساسی سعادت و رفاه جامعه ایرانی است، هر چه بهتر به مورد اجرا گذارند.

ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری به مردم امکان آن را داده‌است که در حل و فصل اختلافات خود مستقیماً سهیم باشند و از مردم نیز متقابلاً انتظارداریم که این وظیفه خطیر را به بهترین وجه انجام داده و خود را شایسته قبول مسئولیتهای سنگین‌تری در اجتماع آینده ایران نشان دهند. همچنین انتظارداریم اعضای شوراهای داوری و خانه‌های انصاف با اخذ تصمیماتی که صرفاً از وجدان پاک آنها و روح طرفداری از حق و رفع ظلم الهام گرفته‌باشد، بتوانند اعتماد عمومی را به خود جلب کنند و اساس عدالت را هر چه بیشتر و بهتر استحکام بخشند.

بدیهی است که با توسعه روزافزون خانه‌های انصاف و شوراهای داوری از تمرکز و تراکم کارها در دادگستری به وجه قابل ملاحظه‌ای کاسته خواهدشد و سازمان قضایی کشور امکان آن را خواهدیافت که مسایل بغرنج و دعاوی مهم و معضل قضایی را با فرصت کافی و دقت لازم حل و فصل نماید و وقت خود را مصروف پرونده‌ها و اموری سازد که نیازمند تجربه قضایی و معلومات حقوقی است.