پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت چهارمین سالگرد بنیاد نهادن سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت چهارمین سالگرد بنیاد نهادن سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۷

ما همواره با مسرت خاطر به پیشرفتهای سالانه همکاری عمران منطقه‌ای و فعالیتهای آن در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و فنی می‌نگریم.

سه کشور عضو، طی چهار سال گذشته در کلیه امور اقتصادی همکاریهای شایان توجهی به عمل آورده‌اند و این خود نشان می‌دهد که با همکاری مؤثر و استفاده از منابع ملی، می‌توانند مرحله اقتصادی متنوع را هموارسازند. تحقق یافتن سریع این مسئله برای کشورهای ما اهمیت حیاتی داشته و برای جلوگیری از خطرات حاصل از شکاف روزافزون بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته حتمی و ضروری می‌باشد.

این ضرورت و همچنین رشته‌های ناگسستنی دوستی و برادری که سه کشور ما را به هم می‌پیوندد بهترین ضامن تحقق پیروزمندانه هدفهایی است که ما در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۶۴ در استانبول برای خود تعیین نمودیم.

ضمن قدردانی از کلیه افرادی که با صمیمیت و فداکاری جهت نیل به هدفهای همکاری عمران منطقه‌ای سعی و مجاهدت به عمل آورده‌اند، به برادران پاکستانی و ترک خودمان درودمی‌فرستم و موفقیت آنان را در راه پیشرفت هدفهای مشترکمان آرزومندم.