پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت پنجمین سالروز بنیاد نهادن سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۳۰ تیر ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت پنجمین سالروز تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه‌ای

باکمال خوشوقتی، شاهد گذشت سال دیگری از تشریک مساعی و بارآور سه ملت عضو همکاری عمران منطقه‌ای هستیم.

پنج سال فعالیت منطقه‌ای نشانه آن بود که کمتر ملتهایی در جهان دارای این چنین روابط نزدیک تاریخی و فرهنگی هستند و این خود بیش از هر عاملی به پیروزی و تحقق آرمانهای اقتصادی، فنی و فرهنگی در این تلاش همه‌جانبه کمک می‌کند.

پیشرفتهای ما طی پنج سال گذشته نویددهنده آینده درخشان سازمان ما و اطمینان‌بخش پشتیبانی پیگیر و قاطعیت تصمیم در جهت اجرای هدفهای عالی همکاری عمران منطقه‌ای است. کوشش ما در پیشبرد و انجام برنامه‌های منطقه‌ای نه تنها تأمین یک زندگی بهتر برای توده‌های مردم است، بلکه خود سهم مهمی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خواهدداشت.

ما مراتب امتنان خود را به تمام کسانی که در راه انجام رسانیدن و پیشرفت طرحهای همکاری عمران منطقه‌ای در سه کشور تلاش کرده‌اند، ابلاغ می‌کنیم و گرمترین درودهای خود را نثار برادران پاکستانی و ترک خود می‌کنیم و برای همه آنها آرزوی خوشبختی و موفقیت داریم.