پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت پنجاهمین سال بنیاد نهادن سازمان بین‌المللی کار ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲ اردیبهشت ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت پنجامین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار

در این موقع که پنجاهمین سال تأسیس و فعالیت سازمان بین‌المللی کار آغازمی‌گردد، لازم می‌دانیم یک بار دیگر اهمیت این سازمان مفید و نقش مهم و ارزنده آن را در برقراری صلح و نظم جهانی که جز بر اساس حفظ و رعایت حقوق بشر و تأمین عدالت اجتماعی استوارنمی‌شود، متذکرگردیم.

سازمان بین‌المللی کار که دولت شاهنشاهی ایران یکی از بنیان‌گذاران آن است، مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فقر محرومیت و ترس از آینده را هدف خود قرار داده‌است و این همان اصولی است که پایه انقلاب سفید ایران را تشکیل می‌دهد. انقلابی که هدف اساسی آن ایجاد یک جامعه مترقی و مرفه است. خاصه آنکه با اجرای اصل مهم سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی، نظم نوینی در رابطه بین کارگر و کارفرما برقرار گردیده و با تحولات عظیمی که در سنوات اخیر در شئون اقتصادی حاصل‌شده و کشور به سرعت به سوی صنعتی‌شدن پیش می‌رود، اهمیت مسایل اجتماعی بیش از پیش نمایان می‌گردد و تردید نیست که حفظ و حراست نیروی کار، تأمین شرایط کار و زندگی مناسب برای آن، کوشش در بالابردن سطح مهارت کارگران که نتیجه آن افزایش و بهبود تولید و بالارفتن سطح دستمزد و درآمد و به‌النتیجه سطح زندگی کارگران است و بالاخره تأمین اجتماعی طبقه فعال و مولد ثروت کشور از اهم مسایل بوده و باید مورد توجه کامل قرارگیرد.

با در نظرگرفتن اینکه همه‌ساله کنفرانس بین‌المللی کار با شرکت نمایندگان دولتها و کارفرمایان و کارگران اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای جهان تشکیل شده و مسایل مزبور مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگفته و راه حلهایی در سطح جهانی ارائه می‌گردد، مقررداشتیم که قبل از تشکیل کنفرانس، جلساتی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی که به نحوی از انحاء در این مسایل مسئولیتی به عهده داشته یا ذی‌علاقه هستند و همچنین نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و کارگری به نام کنفرانس ملی کار تشکیل شود و از طریق بحث و تبادل نظر در مسایل مربوط به کار و تأمین اجتماعی راه حلهای صحیح و منطقی در سطح ملی ارائه گردد.

موفقیت کنفرانس ملی کار و مزید توفیق سازمان بین‌المللی کار و کلیه افرادی را که این اهداف عالی را نصب‌العین خود قرارداده‌اند، مسئلت داریم.