پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت هفتمین سالروز تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت هفتمین سالروز تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۴۷


هفتمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی را به هنگامی برگزارمی‌کنیم که با طرح آخرین لایحه مربوط به واگذاری و تقسیم اراضی استیجاری به زارعان مستأجر، برنامه اصلاحات ارضی ایران در زمینه تقسیم اراضی خاتمه می‌پذیرد و مرحله سازندگی و کوشش در راه رسیدن به سایر هدفهای اصلاحات ارضی، یعنی بالابردن درآمد سرانه کشاورزان از طریق افزایش میزان تولید محصولات زراعی، با برخورداری از نیروهای مترقی تولیدی، ماشین‌آلات کشاورزی، ازدیاد قدرت برداشت در واحد سطح، توسعه زمینهای زیر کشت، دایر کردن زمینهای بایر و استفاده از اسلوبهای صحیح و فنی آبیاری، به صورت مرحله اصلی درمی‌آید.

تحقق این منظورها طبعاً مستلزم همکاری و کوشش همه‌جانبه تمام دستگاه‌های مسئول به ویژه زارعان صاحب نسق‌های زراعتی و همه کسانی است که به صورتی با نظام جدید کشاورزی کشور ارتباط دارند و بدیهی است که در این راه می‌باید از عوامل مهم کار از قبیل تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و تقویت و گسترش شرکتهای تعاون روستایی و اتحادیه‌های تعاونی که در مقام آزمایش اصالت و ثمربخشی آنها محرز شده است، استفاده کامل به عمل آید.

جای خوشوقتی است که در سال جاری که نخستین سال اجرای برنامه بزرگ عمرانی چهارم کشور است، پانزده شرکت سهامی زراعی در نقاط مختلف مملکت ایجادشده و تأسیس این شرکتها با استقبال روستاییان مواجه گشته‌است.

علاوه بر این در چهار ماهه اول سال جاری بیش از یک‌صدوچهل‌هزار خانوار زارع در شرکتهای تعاون روستایی عضویت یافته‌اند و موجبات مالکیت بیش از یک‌میلیون‌ودویست‌هزار خانوار زارع که تعداد عائله آنها متجاوز بر شش‌میلیون نفر است، فراهم شده‌است.

تشکیل خانه‌های فرهنگ روستایی به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد امکان پرورش استعدادهای ورزشی و هنری و فنی روستاییان و لزوم ارشاد افکار کشاورزان در جهت برنامه‌های آبادانی مملکت و تقویت حس مسئولیت اجتماعی، بسط ارتباط میان روستاهای همجوار، گسترش اصول تعاونی و کوشش در راه توسعه شرکتهای تعاونی روستایی به عنوان پشتوانه و وثیقه نظام جدید زراعی و روابط اجتماعی و اقتصادی در روستاها و بالاخره فراهم ساختن موجبات تعمیم بیمه‌های اجتماعی روستاییان و توسعه تحقیقات روستایی به جهت ارزشهایی نتایج حاصله از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستایی به وسیله مرکز تحقیقات روستایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تهیه شناسنامه روستاها از نظر دریافت مشخصات اجتماعی و اقتصادی روستاهای سراسر کشور، بهسازی و تأمین سلامت و پیشرفت زندگی روستانشینان و از جمله تصویب قانون استرداد زمین از دهقانان معتاد به مواد مخدر در صورت عدم استفاده از وسایلی که به‌وسیله دولت به منظور معالجه و ترک اعتیاد آنان فراهم می‌شود، افزایش خدمات سپاهیان انقلاب در جهت تعمیم بهداشت و آگاهیهای فنی و اشاعه سواد میان روستانشینان که شیوه کار آنان به صورت تشکیل لژیون داوطلب خدمتگزاران بشر در یک سطح جهانی به تصویب شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد نیز رسید و سرانجام دادن اطمینان خاطر به صاحبان باغات و اراضی مزروعی مکانیزه نسبت به آینده و حمایتهایی که از ایشان با شرط ادامه اسلوبهای فنی در زراعت به عمل خواهدآمد، از اقداماتی است که در راه تحقق هدفهای اصلاحات ارضی در حال اجرا است و البته می‌باید در آینده هر چه بیشتر و بهتر عملی گردد.

در آستانه هفتمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، کامیابی تمام کشاورزان و سپاهیان انقلاب و همه عواملی را که به نحوی از انحاء در این تلاش پر ارزش شرکت دارند، از درگاه خداوند مسئلت دارم.