پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت شصت و چهارمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۴ مرداد ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت شصت‌وچهارمین سالروز مشروطیت ایران

آغاز شصت‌وچهارمین سال مشروطیت ایران را به عموم افراد ملت تبریک می‌گوییم و تقویت روزافزون اساس دموکراسی را در کشور صمیمانه آرزومندیم.

در سالهای گذشته بدین مناسبت همواره تذکر داده‌ایم و اکنون نیز بار دیگر متذکرمی‌شویم که دموکراسی واقعی را در یک مملکت فقط از راه وضع قوانین و مقررات مترقیانه تحصیل نمی‌توان کرد. بلکه این رشد فکری و آمادگی روحی افراد است که می‌باید زمینه مساعد را برای اجرای این اصول و قوانین پدیدآورد و بدون چنین رشد و بلوغ ملی حتی بهترین قوانین نمی‌توانند ضامن سعادت یک اجتماع باشند.

در دنیای امروز، ما شاهد تحول بی‌سابقه‌ای در همه شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علمی جامعه بشری هستیم که بر اثر آن بسیاری از نیروهای نهفته، چه در زمینه‌های انسانی و چه در زمینه‌های علمی و فنی پا به میدان گذاشته و به صورت عواملی جدید ایفای نقش خود را در تعیین سرنوشت ملل و جوامع به عهده گرفته‌اند.

برای مواجه با این شرایط و مقتضیات تازه، امروز هر ملتی که خواهان هماهنگی با سیر تکامل جامعه بشری باشد، نه تنها به ترقی علمی و تکنولوژیک احتیاج دارد، بلکه می‌باید روحاً و اخلاقاً مجهز و رشد کرده و نیرومند باشد.

در غیر اینصورت چنین ملتی گذشته از آنکه در مبارزه زندگی به پیش نخواهدرفت، موجودیت خویش را نیز در دنیایی که با سرعتی شگرف رو به جلو می‌رود از دست خواهدداد.

بدیهی است این پختگی و رشد فکری بیش از هر چیز در یک محیط دموکراسی واقعی می‌تواند به دست آید، و تحقق چنین دموکراسی چنانکه تذکردادیم، مستلزم شرکت عمیق و کامل فردفرد افراد ملت و به عهده گرفتن سهم خطیر مسئولیت فردی و ملی در این مورد از جانب هر یک از آنها است.

خوشبختانه در نزد ملت ما با اتکا به میراث مدنی و فرهنگی چند هزار ساله و با آزمایشهای بسیاری که این ملت از آنها سربلند بیرون آمده‌است، زمینه این بلوغ فکری کاملاً فراهم است و در عین حال ما از مترقی‌ترین قوانین و مقررات برخورداریم.

علیهذا یقین داریم که در دوران کنونی نیز ملت ایران از کوره عظیم‌ترین آزمایش و تحول تاریخ بشر که جامعه انسانی امروزه در گرماگرم آن است، سربلند بیرون خواهدآمد.