پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت شانزدهمین سالگرد نهضت نوین پیشاهنگی ایران و هفته کار نیک ۵ آذر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت شانزدهمین سالگرد نهضت نوین پیشاهنگی ایران و هفته کار نیک ۵ آذر ماه ۱۳۴۷

فرارسیدن شانزدهمین سالگرد نهضت نوین پیشاهنگی ایران و هفته کار نیک پیشاهنگی را به عموم خواهران و برادران پیشاهنگ شادباش می‌گوییم و توفیق بیشتر آنان را در سال تازه‌ای که در عمر این نهضت جوان فرامی‌رسد در انجام وظایف و تحقق آرمانهای عالی پیشاهنگی خواستاریم.

به طوری که بارها گفته‌ایم، مکتب پیشاهنگی عالی‌ترین مکتب پرورش شخصیت جوانان و آشناکردن آنها با اصول عالی اخلاقی و اجتماعی است. خوشبختانه نهضت پیشاهنگی ایران در این مورد وارث سنت ریشه‌دار چندین هزار ساله‌ای است که بر اساس سه اصل معروف پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک تکیه دارد و این اصولی است که همه ماهیت و هدفهای نهضت پیشاهنگی در آنها خلاصه می‌شود.

پسران و دختران پیشاهنگ ایران امروز می‌باید با به کار بستن این سه اصل بزرگ اخلاقی، خویشتن را برای انجام وظیفه پرافتخاری که در راه پیشرفت اجتماع ایران و ترقی روزافزون کشور خود بر عهده دارند، مجهز سازند و با نیروی همت و ایمان و پشتکار در این راه مقدس پیش بروند.

انتخاب شعار «هر روز یک کار نیک انجام بده» از ابتکارات عالی پیشاهنگی ایران و جهان است و هفته کار نیک پیشاهنگی که دوران خاص فعالیتهای جوخه‌ای و رسدی پیشاهنگان است نیز فرصت برجسته‌ای است که افراد را بیش از هر وقت دیگر به اهمیت خاص این ارزشهای معنوی و اخلاقی که امروزه دنیای ما بدان احتیاج فراوان دارد، متوجه سازد.

این همان انتظاری است که ما از کلیه دختران و پسران پیشاهنگ ایرانی داریم و یقین داریم که همه آنان در این راه که نتیجه آن پیشرفت و نیکبختی روزافزون اجتماع ایرانی است، کمال کوشش خویش را به کار خواهندبرد.