پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سالروز پیکار جهانی با بیسوادی ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴ درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سالروز پیکار جهانی با بیسوادی ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

هفدهم شهریور ماه را که سالروز پیکار جهانی با بیسوادی است امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که نیاز به گسترش عدالت اجتماعی تعمیم حقوق انسانی و ارتقای برابری‌های اقتصادی در جهان ما بیش از هر زمان دیگر محسوس است.

دوازده سال پیش این جنبش اصیل انسانی به همت ما و یاری بسیاری از زنان و مردان جهان آغاز گردید و چشم اندازهای نویدبخشی را در زمینه دستیابی به تساوی و برابر انسانی موجب شد. از آن زمان تاکنون تلاش در این راه مقدس ادامه دارد. اما باید اذعان کرد هنوز از هدف‌هایی که در این زمینه مورد نظر بوده است بسیار بدوریم و هم اکنون در سراسر جهان بسیاری از زنان و مردان و کودکان از نعمت داشتن سواد و آموزش‌های پایه که لازمه برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی و رفاه اقتصادی است، محروم مانده‌اند.

در طول این دوازده سال کشور ما ایران در رهگذر دگرگونی‌های چشمگیر و اساسی قرار گرفته است. این تحولات همه جانبه با اجرای اصول انقلاب شاه و ملت امکان پذیر گشته و امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر در تاریخ خود از رفاه اقتصادی، آزادی‌های سیاسی و برابری‌های اجتماعی برخوردار گشته است و با رستاخیز خود بی وقفه در جهت دستیابی به تمدن بزرگ پیش می‌رود.

بهره گیری از ثمرات این انقلاب و دستیابی به ارزش‌های مورد نظر در تمدن بزرگ هنگامی میسر است که همه مردان و زنان ایرانی از آگاهی‌ها و مهارت‌هایی که لازمه مشارکت اصیل در دوران رستاخیز ملت ایران است برخوردار بوده و بتوانند به گونه‌ای واقعی در سازندگی کشور ما کوشا باشند با توجه به این ضرورت به فرمان ما از سال گذشته نظام نوین جهاد ملی سوادآموزی به منظور گسترش سوادآموزی و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی به مرحله اجرا درآمد.

در سال اول جهاد ملی سوادآموزی با مشارکت مردم و یاری همه سازمان‌های مملکتی نتایجی امیدوار کننده به دست آمد، اما نباید فراموش کرد که تا پیروزی نهایی راهی دراز در پیش داریم و از این رو مجددا تاکید می‌نماییم که همه نیروهای ملی اعم از سازمان‌های کشوری و لشکری بخش خصوصی، انجمن‌های ملی و دیگر نهادهای اجتماعی باید در خدمت فعالیت‌های سوادآموزی قرار گیرند و مشارکت هر چه بیشتر مردم در جهت تحقق این آرمان ملی تامین شود.

با توجه به نیازهای جامعه پویای ایران، هدف جهاد ملی سوادآموزی تنها به خواندن و نوشتن و آموزش‌های پایه محدود نمی‌شود. پیگیری و تقویت آگاهی‌ها و مهارت‌های نوسوادان باید مورد توجه قرار گیرد و برای نوسوادان کلاس‌های پیکار با بیسوادی امکان برخورداری از آموزش‌های مداوم میسر گردد تا از طریق پیگیری و تقویت این سواد سطح مهارت‌ها و آگاهی‌های نیروی انسانی جامعه ما به طور مستمر افزایش یابد.

دولت و دیگر سازمان‌های مملکتی نیز وظیفه دارند در چهارچوب اصولی که برای جهاد ملی سوادآموزی مقرر گردیده است در جهت تحقق این هدف همکاری نموده، اعتبارات متناسب را تامین نمایند با توجه به تاثیری که این گونه آموزش‌ها در ارتقای بهره وری و افزایش تولید ملی دارد لازمست سازمان‌های کارگری و مدیران بخش خصوصی با تمام امکانات این برنامه را یاری کرده و در راه به ثمر رساندن هدف‌های آن از هیچ تلاشی فروگزار نکنند.

حزب رستاخیز ملت ایران در پیشبرد آرمان‌های این جهاد ملی، نقش تعیین کننده بر عهده خواهد داشت و از طریق بسیج مداوم نیروهای ملی و تقویت مبانی مشارکت، فضای لازم و عوامل مناسب را جهت تعمیم برنامه‌های سوادآموزی فراهم خواهد آورد.

دبیرخانه کمتیه ملی پیکار جهانی با بیسوادی نیز باید در این زمینه‌ها بررسی کافی معمول داشته و طرح‌های لازم را به منظور تامین این هدف به مرحله اجرا درآورد. یک بار دیگر از همه مردم ایران می‌خواهم که به پیروی از وظای ملی خود برای تحقق هدف‌های این جهاد ملی با گام‌های استوار مشارکت کنند. ما نیز که فرماندهی این جهاد مقدس را بر عهده داریم توجهات لازم را نسبت به پیشرفت برنامه‌های ان چون گذشته مبذول خواهیم داشت تا به یاری پروردگار این رسالت تاریخی را به انجام برسانیم.