پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سالروز ذوب آهن ایران ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

ذوب آهن آریامهر


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت سالروز ذوب آهن ایران ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۷


ملت عزیز ایران،

یک سال پیش در چنین روزی اولین سنگ بنای نخستین کارخانه ذوب‌آهن ایران را بنیادنهادم.

با ایجاد صنایع فولادسازی که به حق آن را مادر صنایع می‌نامند، یکی از آرمانهای بزرگ ملی برآورده‌می‌شود و موجب پیدایش بسیاری صنایع دیگر در کشور ما خواهدگردید.

تردیدی نیست که در دنیای پیشرفته امروز، اقتصاد ملی سالم بدون داشتن صنایع سنگین امکان‌پذیر نخواهدبود و به همین جهت صنایع فولادسازی ایران باید توسعه یابد تا کلیه نیازمندیهای کشور را تأمین نماید.

خوشبختانه شرایط اقتصادی کشور برای نیل به این هدف از هر جهت رضایت بخش است.

انتظار ما از شما مهندسین، استادکاران، کارگران که در کار طراحی ساختمان و به کار انداختن این صنعت عظیم سهیم می‌باشید، این است که در بالا بردن سطح دانش خود بکوشید و تجربیات گرانبها در این زمینه کسب نمایید تا بتوانید سهم بزرگی در راه صنعتی‌کردن میهن عزیز ما ایران، به عهده بگیرید و وظیفه ملی خود را در قبال انقلاب شاه و ملت به نحو احسن انجام دهید.

ما روز ۲۳ اسفند را روز ذوب‌آهن می‌نامیم و اطمینان داریم شما ملت ایران هر سال در چنین روزی شاهد پیشرفتهای تازه در کشور در رشته‌های مختلف صنعت خواهیدبود و خاطره روز ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ را گرامی خواهیدداشت.