پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت روز تعاون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت روز تعاون

برگزاری سالروز تعاون، یادآور اهمیت نهضتی است که در پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشور ما سهم به‌سزایی را به عهده می‌گیرد.

اجرای برنامه‌هایی که ضامن ترقیات سریع در تمام رشته‌ها و شعب فعالیتهای اقتصادی است، مستلزم همکاری و تشریک مساعی همه افراد و طبقات برای تولید بیشتر و توزیع عادلانه درآمدها است.

شرکتهای تعاونی که بر مبنای اراده آزاد و تساوی حقوق و مجاهدت مشترک افراد تشکیل می‌شوند، فعالیتهای اقتصادی را با اصول عدالت و نصفت جمع و تلفیق می‌کنند و مجاهدات جمعی را در راه توسعه وسایل مادی و تکامل ارزشهای اخلاقی جامعه به کار می‌برند و بدین ترتیب در تحقق آرمانهایی که علت غائی انقلاب ملت ما بوده‌است، کار این شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی به برکت رشد فکری و آموزش صحیح و نیروی سازنده و فعالیت جمعی اعضاء، عاملی مؤثر به شمار می‌رود.

سازمانهای تعاونی مبشر نظامی بر مبنای فضایل اجتماعی و آزادی و دموکراسی اصیل و پیشاهنگ و وحدت و هماهنگی طبقات جامعه بوده و هر قدر افراد جامعه به اصول تعاون بیشتر آشنا شوند و در راه وصول به مقاصد عالی و ایجاد دنیایی بهتر با یکدیگر معاضدت و همفکری کنند، وسایل تحقق رفاه اقتصادی مطلوب در میان افراد و طبقات یک ملت و شرایط ایجاد صلحی پایدار در جامعه بشری بیشتر فراهم می‌شود.

همانطور که بارها اشاره‌کرده‌ایم، تعاون، اساس تحقق اقتصاد دموکراتیک و وسیله مؤثر و انسانی برای تأمین حوائج مادی و معنوی جوامع بشری است.