پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت روز بین‌المللی از میان برداشتن تبعیض نژادی ۱ فروردین ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱ فروردین ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی

به‌مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، بار دیگر پشتیبانی کامل دولت و ملت ایران را در این باره اعلام می‌داریم و موفقیت کوششهایی را که در این زمینه از جانب همه مردم نیک‌اندیش جهان صورت می‌گیرد، خواستاریم.

ملت ایران به پیروی از فرهنگ و سنن اخلاقی چندهزار ساله خویش و به عنوان امضاءکننده اعلامیه حقوق بشر، تبعیض بین انسانها را به سبب اختلاف در نژاد و رنگ و پوست، محکوم می‌کند و برای برتری نژادی هیچگونه پایه علمی و اخلاقی و منطقی نمی‌شناسد و کوشش در راه الغای تبعیض‌نژادی را، وظیفه هر انسانی می‌داند.

ما عقیده داریم که تبعیض نژادی اصولاً و عملاً ناقص منشور ملل متحد و اساسنامه یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام معیارهایی است که جامعه بین‌المللی ضمن معاهدات و توصیه‌ها و اعلامیه‌های مختلف، در چهارچوب اصول سازمان ملل متحد، پذیرفته‌است.

همچنین عقیده‌داریم که از مناقشات و منازعات نژادی نه فقط قربانیان تبعیض، بلکه مدافعین تبعیض نژادی نیز زیان می‌بینند، زیرا این مناقشات از حسن رابطه مردم جهان و همکاری ملل جلوگیری می‌کند و بالمآل صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد.

بنابراین به‌مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، ضمن همدردی با قربانیان این تبعیض در سراسر جهان، ادامه تلاشها و پیروزی کوششهای ملل و مردم گیتی را در زمینه رفع تبعیض نژادی، آرزومندیم و در انتظار روزی هستیم که عقل و منطق و دوراندیشی برای همیشه بر تعصبات و خودخواهیهای کوته‌بینانه‌ای که تبعیضات نژادی بارزترین نمونه آنها است، پیروز شده‌باشد.