پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت دوازدهمین سالروز تاسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سازمان دفاع غیر نظامی کشور درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

درگاه انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به‌مناسبت دوازدهمین سالروز تاسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸

به‌مناسبت دوازدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی کشور، بار دیگر اهمیت حیاتی وظایف این سازمان را تذکر داده و توجه مخصوص کلیه مقامات مسئول کشور را از استانداریها و فرمانداریهای کل، تا فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریها و دهداران و انجمنهای شهر و نیز مسئولان مراکز حیاتی و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و اماکن عمومی و تأسیسات بزرگ در این مورد جلب می‌کنیم، زیرا با در نظر گرفتن اوضاع جهان، ضرورت هرگونه آمادگی ملی با استفاده از امکانات همه جانبه در برابر هرگونه تهدید روانی، اقتصادی، سیاسی و بالاخره نظامی از هر وقت دیگر بیشتر احساس می‌شود.
می‌دانیم که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، به همان اندازه که رفاه و آسایش بشر بیشتر شده، بر مخاطراتی که متوجه هر اجتماعی است نیز افزوده شده‌است و با توجه به آنکه ایمنی، یکی از عوامل اساسی مبانی قدرت و توانایی ملی است، حقاً بایستی به نسبت حساسیت در برابر مخاطرات، سهمی از سرمایه‌گذاریهای برنامه اجرایی به امر تأمین حفاظت و ایمنی و بسیج و آمادگی تخصیص یابد.
توسعه و گسترش اصل ایمنی و حفاظت فیزیکی، از سطح اجتماع تا سطح خانواده، یک مسئله ملی است و تا زمانی که اصل پیش‌بینی و پیشگیری جزء وظایف ذاتی خانواده‌ها و سازمانها و مدیران تأسیسات اماکن عمومی تلقی نگردد، تلاشهایی که در این مورد انجام می‌گیرد اثر کافی نخواهدداشت. جنبه‌های دفاع غیرنظامی در کلیه فعالیتها باید به عنوان یک اصل ضروری تلقی گردد و تشکیل مدیریت و سرپرستی دفاع غیرنظامی به منظور حفظ نیروی انسانی و ادامه نظام اداری و تولیدی در زمان اضطرار و بحران در کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و بخش خصوصی امری ضروری است تا با پیش‌بینی‌های لازم از هر گونه غافلگیری جلوگیری به عمل آید و پایه‌های سازمانی و اجتماعی امروز و فردای کشور بر اساس ایمنی، قدرت و توانایی لازم و خلل‌ناپذیر داشته‌باشد.