پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت بیست و یکمین سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹ آذر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۹ آذر ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت بیست‌ویکمین سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر

بیست‌ویکمین سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را به ملت ایران و کلیه ملل جهان تبریک می‌گوییم و آرزومندیم که مواد و اصول مندرج در این اعلامیه جهانی هر سال بیش از سال گذشته استحکام و انجام یابد.

با ارزشیابی آنچه در طول تاریخ بر ابنای بشر گذشته‌است و با ملاحظه بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها و حق‌کشی‌‌هایی که ناشی از خودخواهی و سودجویی و تسلط طلبی بوده‌است، به خوبی مشهود می‌شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر که با دیدی مافوق مرزهای سرزمینها و کشورها تدوین شده‌است، سندی نویدبخش و امیددهنده برای جامعه بشری است که تاکنون از عدم احترام به اصول ابتدایی انسانی رنج بسیار برده‌است.

متأسفانه در دنیای کنونی نیز با همه پیشرفتهای مادی و معنوی آن، آثار عدم رعایت اصول حقوق بشر به صورتهای مختلف به چشم می‌خورد. با وجود اینکه از تاریخ صدور این اعلامیه جهانی تاکنون گامهای بلندی در راه اعتلای ارزشهای انسانی برداشته شده و تلاش خیرخواهان و انسان‌دوستان در راه حصول به حداکثر ایده‌آلهای انسانی ادامه داشته‌است، باز بار گران جهل و گرسنگی و فقر و خودکامگی بر شانه‌های بشریت سنگینی می‌کند. هنوز تبعیض‌های نژادی بالمره از جهان رخت برنبسته‌است. هنوز در گوشه و کنار جهان، وجود اردوهای بزرگ آوارگان مصیبت‌دیده وجدان بشردوستان را جریحه‌دار می‌کند. هنوز غرش توپها در اطراف و اکناف دنیا به گوش می‌رسد. هنوز بسیاری از تعصبات نامعقول، مانع یکپارچگی و برادری اعضای جامعه انسانی است.

با همه اینها خوشبختانه بشریت روزبه‌روز بیشتر متوجه این بی‌عدالتی‌ها و این خطرات می‌شود و تلاش نیک‌اندیشان جهان نیز به همین نسبت در راه ایجاد دنیایی شایسته‌تر و خوشبخت‌تر و جامعه‌ای مرفه‌تر و آزادتر افزایش می‌یابد.

برای ما توجه بدین حقیقت مایه خوشوقتی است که جامعه ایرانی اکنون در راهی که با اصول منطقی و بشردوستانه و مترقی هماهنگی کامل دارد، پیش می‌رود و از این راه سهم مسئولیت خویش را در راه ایجاد جهانی بهتر، با احساس کامل این مسئولیت به عهده گرفته‌است.

آرزومندیم در طول سال آینده اعلامیه جهانی حقوق بشر، آنقدر جهان بشری در این زمینه به جلو گام برداشته‌باشد که در ارزشیابی آن سال بتوانیم با غرور و افتخار خیلی بیشتری بر ثمرات اجرای این اصول و دنیایی که برای تحقق آنها می‌کوشد، نظر افکنیم.