پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت برگزاری هشتمین کنگره مناطق سه گانه لاینز ایران ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت برگزاری هشتمین کنگره مناطق سه گانه لاینز ایران ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷

تشکیل هشتمین کنگره سالانه مناطق ۳۵۴ لاینز ایران فرصت مناسبی است تا از مجاهدات و کوششهای صمیمانه کلیه شیرزنان و شیرمردان باشگاه‌های لاینز ایران که با پیروی از دستورات و راهنماییهای ما در انجام تحولات اجتماعی و اجرای مواد انقلاب سفید کوشش به عمل آورده‌اند، اظهار خوشوقتی نماییم.

انتظار ما از شما این است که بیش از پیش در تحقق مرام انسانی لاینز و ارشاد و راهنمایی و کمک مردم نیازمند شهرهای خویش و خدمت به نوع و نیکوکاری بذل جهد نمایید. از شما افراد روشنفکر و میهن‌پرست و نوع دوست انتظارداریم که با اتفاق و اتحاد کامل برای پیشرفت مملکت و تأمین سعادت ملی تلاش نمایید تا وصول به هدف مطلوب و حصول منظور زودتر و آسان تر ممکن شود.

مبارزه با جهل و بی‌سوادی که ما مبتکر جهاد جهانی آن هستیم، باید به دست امثال شما شیرزنان و شیرمردان هر چه سریع‌تر در این کشور کهن به نتیجه مثبت منتهی گردد، و سطح فکر عمومی به آن درجه برسد که خود به خوبی نیک و بد را از هم تمیز دهند و فکر و وجدان آنان روشن و آگاه باشد.

خدمات مادی باشگاه‌های لاینز که از طریق ایجاد و احداث آموزشگاه‌ها و درمانگاه‌ها و پارکها و مانند آنها به عمل آمده‌است، موجب رضامندی خاطر ما است، لکن ارشاد عمومی و تنویر افکار که از جمله خدمات معنوی و انسانی باشگاه‌های لاینز ایران می‌باشد، بیشتر مورد توجه ما قراردارد.

امیدواریم از تشکیل این کنگره و اجتماع شما شیرزنان و شیرمردان نتایج مفید و ثمربخشی در ایران حاصل شده و دینی را که هر کس نسبت به میهن خویش دارد به نحو مطلوب و به کمال ادا نمایید.