پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت برگزاری سمینار مدیریت امور اداری ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت برگزاری سمینار مدیریت امور اداری ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۷

موجب خرسندی است که برنامه‌های مدیریت سال ۱۳۴۷ فعالیت ثمربخش خود را آغاز می‌کند.

تصدی هر یک از مشاغل در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی با امور و نیازمندیهای مردم مرتبط است و در اوضاع و احوال فعلی کشور ما مسئولیتی سنگین به شمار می‌رود. این مسئولیت در مورد مدیرانی که رهبری گروهی را به عهده داشته و می‌باید با اتخاذ تصمیمات مهم و ایجاد هماهنگی و حسن تفاهم میان افراد سازمان در پیشرفت مقاصد و هدفهای عمومی نقش عمده‌ای را ایفا نمایند، طبعاً حساس‌تر است.

اجرای صحیح قوانین فقط جزئی از وظایف یک مدیر است. آنچه حائز اهمیت است، نتیجه‌ای است که از مساعی و کوششهای او حاصل می‌گردد.

جرأت و شجاعت در حل مسایل اداری و استقبال از وظیفه و مسئولیت باید به وسیله مدیران در کلیه سطوح اساس کار قرارگیرد، زیرا با سرعتی که کشور ما در راه آبادانی و تکامل گام برمی‌دارد، جایی برای طفره یا تعلل و مسامحه باقی نیست.

مدیر باید برای سازمان خود روشی اتخاذکند که به موجب آن هزینه و نیروی انسانی و موادی که به کار می‌رود با نتایجی که از لحاظ خدمت به مردم به‌دست می‌آید، دائماً تطبیق و مقایسه شود. ابتکار و توانایی و استعداد مدیر در افزایش نتایج حاصل از منابع مالی و انسانی ملاک تعیین ارزش خدمات وی خواهدبود.

با توجه به اینکه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و بازرگانی در کشور ما مرتباً گسترش می‌باید و در نتیجه طبعاً وظایف و مسئولیتهای سنگین‌تری بر مدیران در راه رسیدن به هدفهای اجتماعی و اقتصادی و صنعتی محول می‌شود، احتیاج به مدیران لایق و تعلیم یافته بیش از پیش محسوس می‌گردد. بنابراین هر مدیری باید از میان افراد سازمان خود کسانی را که از استعداد رهبری برخوردارند، انتخاب و در آموزش و تربیت آنان جهت قبول مسئولیت، تلاش کند.

امید است این برنامه در بالا بردن دانش مدیریت و آموزش مدیران در کشور ما قرین موفقیت باشد و در اجرای نقش پر ارزشی که به عهده دارد، توفیق کامل حاصل کند.