پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز کار سازمان نظام پزشکی ایران ۵ امرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۵ مرداد ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت آغاز کار سازمان نظام پزشکی ایران

در تشکیلات اجتماعی امروز کشور، ضرورت ایجاد سازمانی خاص و مستقل که از قدرتهای قانونی و اجرایی برخوردار باشد و وظیفه خطیر حفاظت جان و سلامت و حقوق بیماران را به عهده گیرد، همواره احساس می‌شد.

اینک موجب کمال مسرت ما است که برای رسیدن به این هدف، سازمان نظام پزشکی ایران به موجب قانون ایجاد گردیده و آماده کار شده‌است.

وظایف سازمان نظام پزشکی بسیار گسترده و بسیط است، زیرا تحقق بسیاری از آمال و آرزوهای ملی و اجتماعی ما در زمینه امور پزشکی، به آغاز کار نظام پزشکی موکول شده‌بود و اینک که این سازمان عملاً موجودیت خود را احراز کرده‌است، نباید تصورشود که وظیفه‌اش فقط ایجاد حسن تفاهم بین پزشکان و حسن ارتباط بین پزشک و بیمار و جلوگیری از انحرافات احتمالی معدودی از صاحبان فنون پزشکی و حمایت از پزشک و بیمار در برابر یکدیگر و در مقابل مراجع رسمی است، بلکه همانگونه که به هنگام افتتاح انجمن پزشکان ایران یادآور شدیم، چاره‌اندیشی درمورد بسیاری از مسایل پزشکی و درمانی و اظهار نظر و ارائه طریق درباره هر یک از آنها باید مورد توجه قرارگیرد و سازمان نظام پزشکی تشکیلات باصلاحیتی است که می‌تواند در این مورد منشاء اثر باشد.

بررسی ایجاد اصول تعاونی و بیمه‌های اجتماعی در امور درمانی به نحوی که هیچ فرد ایرانی در هیچ زمان و مکان و به هیچ علت از درمان و دارو محروم نباشد و هیچ پزشکی نیز ابتکارات علمی خود را از دست ندهد، موضوع مهمی است که باید مورد توجه و دقت خاص سازمان نظام پزشکی واقع شود.

همچنین نظام پزشکی باید در زمینه فعالیتهای علمی و تحقیقات و تتبعات پزشکی وظیفه‌ای آگاهانه به عهده بگیرد و از یاری و همکاری دانشگاهها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی برخوردارگردد و با تشکیل کنفرانسها و سمینارها و انتشار نشریه‌های علمی و ترتیب‌دادن دوره‌های تکمیلی و نظایر آن، پیوسته بکوشد تا صاحبان فنون پزشکی را در جریان آخرین پیشرفتهای علمی دنیا قراردهد و تکامل دانش پزشکی را همگام با پیشرفتهای دنیای مترقی به آنان بشناساند.

در امور بهداشت کشور نیز باید از نظرات و عقاید اعضای نظام پزشکی به نحو مطلوب، به نفع کشور، بهره‌برداری شود.

نظام پزشکی باید برای به ثمر رسانیدن هدفها و آرمانهای خود نقش ارشادی خویش را به نحو احسن ایفانماید و بر اجرای کلیه تصمیماتی که طبق مصالح کشور درمورد امور درمانی و پزشکی اتخاذ می‌شود، نظارت دقیق و مستمر داشته‌باشد.

توفیق کلیه صاحبان فنون پزشکی را در اجرای هدفهای بزرگ و پرارزش سازمان نظام پزشکی خواستاریم.