پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز هفته اقبال لاهوری ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز هفته اقبال لاهوری ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۲


به مناسبت برگزاری هفته اقبال بار دیگر به خاطره این مرد نامی جهان اندیشه و معنی درود می‌فرستیم و آرزومندیم که پیام بشردوستانه او که پیام صلح و دوستی و معنویت است روز بروز بیشتر در جهان ما طنین‌انداز گردد.

ما این پیام آشنا را از دیرباز از زبان فرهنگ و ادب پارسی شنیده‌ایم و هنگامی که آن را از زبان اقبال لاهوری باز می‌شنویم به خوبی احساس می‌کنیم که در عالم حقیقت مرز و فاصله‌ای میان نیک اندیشان جهان وجود ندارد، زیرا حق در همه جا یکی است و مردمان جهان نیز در ورای جدایی‌های نژادی و مذهبی و جغرافیایی به واحد بزرگتری که جامعه بشری نام دارد تعلق دارند. پیام اقبال پیام معنویت است و از این رو نمی‌تواند جز پیام صلح و محبت و دوستی باشد. افتخار فرهنگ ایران و پاکستان و همه فرهنگ‌های اصیل دیگر جهان همین است که در کشاکش حوادث روزگار هیچگاه توجه عمیق به شخصیت اخلاقی بشر و پر رسالتی را که آدمی در راه نیل به کمال معنوی بر عهده دارد از یاد نبرده‌اند. بارها متذکر شده‌ایم که تمدن مادی عصر جدید با وجود پیشرفت‌های خارق‌العاده علمی و فنی خود، فقط وقتی بشر را از سعادت واقعی برخورداریم توان کرد که با پیشرفت معنوی و با موازین عالی اخلاقی و انسانی همراه باشد و این همان حقیقتی است که آن را با زیبایی فراوان در «پیام مشرق» اقبال و در گفته‌های مولوی و حافظ که اقبال خود آنان را الهام بخش خویش می شمارد منعکس می‌بینیم.

اکنون بار دیگر با آغاز هفته اقبال این پیام با شکوه و شیوایی همیشگی خود به گوش ما می‌رسد. آرزو کنیم که محتوای این پیام یعنی معنویت و اخلاق و بشردوستی هر روز بیشتر با مدنیت انسان عصر ما در آمیزد و از این آمیزش جهانی را پدید آورد که در آن ترکیب متوازن ارزش‌های مادی و معنوی، بشر را از خوشبختی واقعی برخوردار سازد.