پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۸ - ۱۳۴۷ روز یکم مهر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۸ - ۱۳۴۷ روز یکم مهر ماه ۱۳۴۷

به‌ مناسبت آغاز سال تازه تحصیلی و شروع مجدد فعالیتهای آموزشی در سراسر کشور، یک بار دیگر علاقه خاص خویش را در امر تعلیم و تربیت اطفال و جوانان مملکت، یعنی سرمایه‌های اصلی این آب و خاک ابراز می‌داریم.

با توجه به نقش حیاتی آموزش و پرورش در سرنوشت کشور، سال گذشته انقلاب آموزشی را دوازدهمین اصل انقلاب ایران اعلام داشتیم و با منشور انقلاب آموزشی، خط مشی تربیتی مملکت را مشخص نمودیم.

این منشور در عین آنکه خطوط اصلی برنامه آموزش و پرورش را در ایران روشن می‌کند، ایجاد وسایل لازم برای تربیت و رشد جوانان و مخصوصاً امکانات گسترش تعلیمات حرفه‌ای و فنی را طبق برنامه‌های مترقی تضمین می‌نماید و به امر مهم تربیت معلم که عامل حیاتی در طرح‌ریزی آموزشی و پیشرفت اجتماعی کشور است، توجه لازم معطوف می‌دارد و به جوانان کشور امکان آن را می‌دهد که استعدادهای مختلف ایشان در هر رشته‌ای به صورتی شایسته متجلی گردد و روح سازندگی و ابتکار و حس همکاری اجتماعی در آنان پرورش یابد.

به طوری که در منشور انقلاب آموزشی تأکید شده، تعلیمات ابتدایی و متوسطه ارکان اصلی تعلیم و تربیت محسوبند و با توجه به اینکه اعتبار وجودی مدارس، قائم به تربیت اطفال و جوانان است و اصل در فعالیت آموزشی توجه به دانش‌آموز و تربیت اوست، یقین‌داریم معلمان کشور که همواره اعتقاد و ایمان خود را به اصول انقلاب ابراز داشته‌اند، در سال جدید تحصیلی با اجرای اصل انقلاب آموزشی و انجام وظایفی که منشور این انقلاب برای آنان مشخص ساخته‌است کمال کوشش خویش را در تحول آموزشی مملکت، به عمل خواهندآورد.

از طرف دیگر دانش‌آموزان نیز می‌باید با اتکا به اصل انقلاب آموزشی و مبانی منشور آن و با توجه خاصی که در بهبود کمّی و کیفی وضع تحصیلی آنان به کار می‌رود، خویشتن را برای انجام وظایف و مسئولیتهای سنگینی که در آینده نسبت به کشور و جامعه خویش به عهده خواهندداشت، آماده‌سازند، و از زمینه‌های مساعدی که برای ایشان فراهم شده‌است، حداکثر استفاده را برای تأمین سعادت و ترقی خود و اجتماع خویش به عمل آورند.

از پروردگاه توانا مزید توفیق معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور را در سال تحصیلی جدید مسئلت داریم.