پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت آغاز دومین کنگره گیاه پزشکی ایران ۲۲ شهریور ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲۲ شهریور ۱۳۴۸

پیام شاهنشاه به‌مناسبت آغاز دومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران

تشکیل دومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران با توجه به پژوهشهای اصیل علمی و مطالعات و بررسیهایی که در این زمینه در دانشکده‌های کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی کشور به عمل آمده‌است، مایه خوشوقتی ما است.

امیدواریم با تشکیل این کنگره که در آن عده‌ای از کارشناسان حشره‌شناسی، بیماریهای گیاهی و متخصصین حفظ نباتات داخلی و خارجی شرکت نموده‌اند، دانش گیاه‌پزشکی و فعالیت سازمانهای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی در زمینه حفظ محصولات کشاورزی و بالابردن سطح درآمد ملی، هر چه بیشتر گسترش یابد.

وزارت کشاورزی و سایر سازمانهای مربوط باید از آخرین توصیه‌ها و پیشرفتهای علمی گیاه‌پزشکی که در این کنگره مطرح و پیشنهاد می‌گردد، در جهت حفظ محصولات روستاییان و بالابردن اطلاعات سپاهیان ترویج‌وآبادانی و مروجین و متخصصین، حداکثر استفاده را بنمایند و سازمانهای پژوهشی و دانشگاهها نیز در پرتو تبادل افکار و اطلاعات این کنگره و بر اساس درک هر چه بیشتر احتیاجات واقعی روستاییان در حل دشواریهای مربوط به مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی بکوشند و برنامه‌های تحقیقاتی خود را بر مبنای دقیق علمی و دانش گیاه‌پزشکی هماهنگ و طرح‌ریزی نمایند.

تشکیل چنین کنگره‌هایی به خصوص در سطح همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تبادل افکار و تجارب دانشمندان و پژوهندگان نه فقط در پیشرفت این دانش مؤثر است، بلکه کمک شایسته‌ای به مبارزه انسانی ملتها به خاطر نجات بشر از گرسنگی می‌کند و به همین دلیل برگزاری کنگره گیاه‌پزشکی در سالهای آینده نیز مورد تأیید ما خواهدبود.