پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به دهمین کنفرانس ملی کار ۳۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به دهمین کنفرانس ملی کار ۳۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی


۳۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ دهمین کنفرانس ملی کار در سالن ششم بهمن وزارت کار و امور اجتماعی با پیام شاهنشاه آریامهر که از سوی امیرعباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی خوانده شد، آغاز به کار کرد. در این پیام شاهنشاه آریامهر فرمودند:

تشکیل دهمین کنفرانس ملی کار مایه خوشوقتی ما است. همچنانکه در پیام خود به اولین اجلاس این کنفرانس توصیه کرده بودیم جلسات سالانه کنفرانس منظما تشکیل شده و از این راه فرصت مناسبی را برای تبادل نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف بخش عمومی و خصوصی و نمایندگان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و ارایه راه حل‌های منطقی در سطح ملی در زمینه مسایل مربوط به کار فراهم آورده است.
دهمین کنفرانس ملی کار هنگامی تشکیل می‌شود که پنجمین برنامه عمرانی کشور به پایان رسیده و هم اکنون کار و تنظیم و تدوین برنامه ششم در جریان است. بدین لحاظ انعکاس نظرات گروه‌های کارفرما و کارگر واجد اهمیت و مفهوم ویژه‌ای است، زیرا همان طور که در فرصت‌های متعدد خاطرنشان ساخته‌ایم با در نظر گرفتن هدف‌های فعلی و آتی رشد و توسعه کشور همکاری موثر و همه جانبه کارفرمایان و کارگران در تدارک و تهیه برنامه‌های عمرانی و افتصادی و شرکت فعالانه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی ضرورت قاطع دارد.
تجهیز کامل منابع نیروی انسانی و بالابردن سطح دانش و مهارت و کارآیی کارگران برای رفع نیازهای فعلی و آتی کشور از طریق توسعه برنامه‌های آموزش حرفه‌ای - اعم از آموزش‌های ضمن کار و در مراکز ثابت و سیار که بدین منظور از طرف دولت و یا بخش خصوصی ایجاد می‌گردد - و بالابردن سطح کارآیی این برنامه‌ها و توجه به کیفیت کار این مراکز تا سرحد امکان باید دقیقا مورد نظر سازمان‌های دولتی و کارفرمایی و کارگری باشد و در کار توسعه و تجهیز هرچه بیشتر شبکه‌های مراکز کاریابی و اشتغال اهتمام کافی به عمل آید و با در نظرگرفتن اهمیت بهره‌وری و مدیریت در جهت استفاده از تازه‌ترین دستاوردهای دانش و تکنولوژی که یکی از مهمترین وجوه امتیاز برای تعیین میزان پیشرفت جوامع در جهان کنونی است - اقدامات جاری در جهت تعیین ضوابط بهره‌وری و ایجاد کمیته‌های بهره‌وری در هر یک از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور و آموزش مدیران و سرپرستان تولید در زمینه افزایش بهره‌وری، یا سعی و اهتمام بیشتری دنبال گردد.
هم چنین در امر انعقاد قراردادها سهیم شدن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی بر اساس بهره‌وری ، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی کوشش لازم به عمل آید. با اظهار خوشوقتی از نتایج کار کنفرانس‌های گذشته و سهمی که این کنفرانس‌ها در توسعه همکاری دولت و کارفرمایان و کارگران داشته است انتظار داریم دهمین کنفرانس ملی کار بتواند پیشنهادهای مشخص، عملی و جامعی درباره مسایل مربوط به کار و در جهت پیشرفت مستمر مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه دهد.
توفیق شرکت‌کنندگان در کنفرانس را در وظیفه خطیری که به عهده دارند خواستاریم.