پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بیست و یکمین نشست آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ۴ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانشگاه تهران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی امرداد ماه تا آبان ماه

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بیست و یکمین نشست آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ۴ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

بسیار خوشوقتم که این پیام را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به مناسبت بیست و یکمین سالگرد آن می‌فرستم. از این فرصت استفاده کرده، از طرف خود و هم چنین دولت و ملت ایران به اعضای آژانس و دبیرکل آن تبریک می‌گویم. در سال گذشته ما شاهد پی‌ریزی و تحول آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و حمایت اخلاقی و فنی جامعه جهانی از آن بودیم. این حمایت عامل مهمی در گسترش انرژی هسته‌ای در جهان و در هر یک از کشورها به شمار می‌آید.

همکاری ما با این آژانس تنها به علت عضویت ما در آن نیست بلکه ما به ارزش انرژی هسته‌ای و مقام ویژه‌ی آن در میان تکنولوژی‌های انرژی‌زا اعتقاد داریم. توجه ما با این آژانس تنها به علت عضویت ما در آن نیست بلکه ما به ارزش انرژی هسته‌ای و مقام ویژه‌ی آن در میان تکنولوژی‌های انرژی‌زا اعتقاد داریم.

توجه ما به انرژی هسته‌ای و کوشش‌های پی‌گیر ما برای پی‌ریزی یک زیر بنای پویا و عظیم انرژی هسته‌ای در ایران از این اعتقاد سرچشمه می‌گیرد.

همانطور که همه آگاه هستیم تکنولوژی هسته‌ای یک تیغ دو لبه است از یک سو این تکنولوژی بدون تردید یکی از خلاقه‌ترین تکنولوژی هسته‌ای خطرات آشکاری که زاییده سوءاستفاده از آن است دربردارد. ما معتقدیم که این تضاد ظاهری می‌تواند در یک چهارچوب سازنده پیوند یابد و ما را در نیل به یک کیفیت زندگی بهتر یاری دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای والاترین مرجع بین المللی در زمینه انرژی هسته‌ای است. این آژانس وظایف دوگانه و مکمل گسترش و کنترل انرژی هسته‌ای را بر عهده دارد. آنان که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را پی‌ریزی کردند با عقل و شهامت قابل ستایش پیوند و وحدت را برگزیدند.

من امیدوارم که ما دور از هر گونه شتاب و عدم اعتماد این هدف ارزنده را فراموش نکنیم ما قویا اعتقاد داریم که هر گونه کوششی برای جایگزین ساختن وظایف اصلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با هر گونه توافق جهانی یا دو جانبه و یا چند جانبه یک خطر جدی برای توانایی و یک پارچگی آن به شمار می‌رود. ما به سهم خود خواهان یک آژانس قوی تر و پویاتر هستیم که بتواند عامل مهمی در راه گسترش و کنترل انرژی هسته‌ای به شمار آید و تمام کوشش خود را برای تحقق بخشیدن به این هدف به کار خواهیم برد. اما آنچه مورد نیاز است یک همکاری جمعی برای استفاده از توان پوشیده این سازمان بین المللی است. من آگاهم که کاربرد انرژی هسته‌ای خطرات مهم و پی‌گیرانه‌ای دربردارد، اما طبیعی است که انرژی هسته‌ای راه پویای هماهنگی با نیازها و دیدگاه‌های ما را می‌پیماید. ما باید صبور و مصمم باشیم و در عین حال راه حل‌های جمعی خود را در چهارچوب اصول آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و همساز با روح و اصول آن که کاملا روشن و انعطاف پذیرند بیابیم.

همکاری‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را برای پیشبرد برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران را ارج می‌نهیم.