پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر برای جشن روز تعاون بین‌المللی ۱۲ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
همکاری منطقه‌ای برای عمران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر برای جشن روز تعاون بین‌المللی ۱۲ تیر ۱۳۴۴


همه ساله در دهه اول تیر ماه در کلیه نقاط جهان جشن‌هایی به نام روز تعاون بین‌المللی با شور و شعف فوق‌العاده برپا می‌گردد.
برای ما نیز جای نهایت خوشوقتی است که مانند سایر ملل این روز برجسته را جشن گرفته و همگام با نهضت تعاونی جهانی در راه توسعه و تکامل امر تعاون و ایجاد شرکت‌های تعاونی در مقیاس هر چه وسیع تر صمیمانه بکوشیم.
همه ما به نقش مؤثر شرکت‌های تعاونی اعم از تولید و توزیع و مصرف در ارتقاء سطح زندگی مردم و ایجاد رفاه بیشتری برای عموم طبقات آگاهی داریم و به ثمرات نیکوی تعاون و ارزش اجتماعی آن واقفیم.