پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مارشال ورشیلف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ آبان ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۶ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۶


پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مارشال ورشیلف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ آبان ۱۳۳۶

حضرت مارشال ورشیلف،

دریافت نامه محبت‌آمیز دوستانه آن حضرت موجب خرسندی گردید.

مسافرت دلپذیری را که به کشور دوست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمودیم و ضمن آن توانستیم درباره تحکیم روابط دوستانه و حسن همجواری میان کشورهای خود توافق کامل داشته و همچنین نسبت به تأمین صلح در جهان، بالاخص در ناحیه خاورمیانه از راه تحریم اعمال زور و لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی دیگران با رعایت احترام متقابل و همکاری صمیمانه وحدت نظر حاصل نماییم با کمال مسرت همیشه به خاطر داریم.

به طوری که استحضار دارند، دولت ما همواره علاقه کامل خود را به حفظ و تحکیم مبانی صلح جهان، به خصوص حفظ صلح در ناحیه خاورمیانه به منصه شهود رسانیده‌است و هر موقع این ناحیه دچار اوضاع بحرانی گردیده، موجبات نگرانی کلی ما فراهم آمده‌است و در رفع آن گام‌های مؤثر برداشته‌ایم و در آتیه هم حتی‌القوه در این طریق به سعی و مجاهدت خود ادامه خواهیم داد.

یگانه آرزوی ما و دولت و ملت ایران آن است که در جهان وضعی پدید آید که هر گونه خطر جنگ مرتفع گردد و همه ملل بتوانند با آسایش خاطر دور از محیط بحرانی به اصلاحات اساسی مورد نیاز خود بپردازند، و به نظر ما این مقصود حاصل نخواهدشد، مگر اینکه تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقررات منشور و تعهدات ناشی از آن مانند ایران پایبند بوده و برای رفع مسالمت‌آمیز هر گونه اختلاف جهد و کوشش بنمایند تا صلح و آشتی در جهان حکمفرما شود و موجبات رفاه و سعادت جهانیان تأمین گردد.

تکرار و تأیید این مطلب که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در خاورمیانه هیچ گونه هدفی جز تمایل به حفظ و تحکیم صلح در این ناحیه ندارد و همچنین ذیعلاقه بودن این دولت به اینکه کلیه کشورهای ناحیه مستقلاً به دلخواه خود راه ترقی و تکامل بپیمایند، موجب خوشوقتی و مسرت مجدد ما شد.