پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران به مناسبت جشن پنجاه و چهارمین سال مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انقلاب مشروطه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران به مناسبت جشن پنجاه و چهارمین سال مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ماه ۱۳۳۸

جشن پنجاه‌ و چهارمین سال مشروطیت ایران را به عموم هم‌میهنان عزیز تبریک می‌گوییم. خوشوقتیم که امسال این جشن بزرگ ملی در وضعی برگزار می‌شود که موقعیت کشور از هر وقت دیگر امیدبخش‌ تر است و نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهد.
در طول بیش از نیم قرن مشروطیت ایران هرگز شرایطی بهتر از آنچه در حال حاضر برای نمو اصول دموکراسی در پرتو رشد اجتماعی و وضع مساعد سیاسی و اقتصادی در کشور ما حکمفرما است، وجود نداشته‌است و یقین است که با تأییدات خداوندی روزبه‌روز ملت ایران در این راه که متضمن سعادت و موفقیت او است جلوتر خواهدرفت.
توسعه روزافزون حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فردی در کشور ما درست در موقعی صورت می‌گیرد که قسمتی از کشورهای جهان از این حقوق محروم بوده و مردم آنها به انواع مختلف دستخوش اختناق فکری و محدودیت‌های مدنی هستند.
خوشبختانه در کشور ما قوای سه‌گانه با استقلال تام به انجام وظایف خویش مشغولند و فعالیت‌های حزبی و آزادی مطبوعات و آزادی انتقاد، ممکلت ما را که خود در تاریخ مروج نخستین اصول آزادی‌های اجتماعی بوده، به صورت یک کانون دموکراسی درآورده‌است.
این نعمت در پرتو ثبات و امنیتی به دست ما آمده که امروز در تمام شئون حیاتی ما حکمفرما است و همین امنیت و ثبات به مجلسین ایران امکان آن را داده‌است که با تصویب و وضع قوانین مفید، به تقویت بنیاد مشروطیت و به پیشرفت نهضت عظیم تحول و ترقی کشور کمک نمایند.
از خداوند متعال که در طول قرون متمادی همواره نگاهبان و حافظ استقلال و حاکمیت و شئون ملی ما بوده، مسئلت داریم که در آینده نیز این ملت نجیب را در پرتو عنایات کامل خود از توفیق زندگانی شرافتمندانه و آزادانه‌ای برخوردار فرماید و امکان آن دهد که این ملت و کشور کهنسال با استقلال و حاکمیت و سربلندی وظیفه پرافتخاری را که در جامعه بشری به عهده دارد، انجام دهد و به ما نیز توفیق خدمت بیشتری به این آب و خاک عنایت فرماید.