پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت هشتمین دوره اجلاسیه شورای وزیران سازمان پیمان مرکزی در تهران ۸ اردیبهشت ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۸ اردیبهشت ۱۳۳۹

پیام شاهنشاه به مناسبت هشتمین دوره اجلاسیه شورای وزیران سازمان پیمان مرکزی در تهران


بسیار خوشوقتیم که هشتمین دوره اجلاسیه شورای وزیران سازمان پیمان مرکزی را افتتاح می‌نماییم و ورود نمایندگان عالیقدر متحدین خود را به تهران خوشامد می‌گوییم.

تقریباً پنج سال پیش دومین دوره اجلاسیه شورای وزیران پیمان در اینجا تشکیل شد. در آن زمان پیمان بغداد که نام آن روزی سازمان پیمان مرکزی بود و دوره خردسالی خود را می‌گذرانید، از هر طرف هدف انتقادات و مخالفت‌ها قرار گرفته‌بود، ولی مشکلات و موانعی که در مقابل آن قرار می‌گرفت موجب تقویت بنیان این سازمان گردید و اعضای آن را بر آن داشت که صفوف خویش را فشرده‌تر ساخته و در راه انجام مقاصد اساسی خود، که حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه باشد، از بذل مساعی فروگذاری نداشته‌باشند.

امروز این نکته از حقایق مسلم تاریخی است که سازمان پیمان مرکزی در برابر مخالفت‌های شدید از بوته امتحان موفق بیرون آمده و در استقرار آرامش و ثبات خاورمیانه سهمی به سزا انجام داده‌است. عملیات و هوشیاری سازمان که عامل سیاست مشترک دفاعی طبق منشور ملل متحد است، نیازمندی‌های فوری را در ریشه‌کن ساختن اخلال‌گری مرتفع ساخت و طرح‌های طویل‌المدتی را در قسمت اقتصادی و دفاعی فراهم نمود.

این پیمان نمودار روح معاضدت و شرکت متساوی است. این معاضدت را دولت‌هایی که توافق عقیده و اشتراک منافع دارند، برای اتحاد دفاعی منطقه‌ای به وجود آورده‌اند تا به مثابه سپری باشد که در حفاظت آن اعضای این اتحادیه بتوانند به پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خویش ادامه دهند.

اعضای سه‌گانه مسلمان این پیمان، یعنی ایران و پاکستان و ترکیه، با جمعیتی که از ۱۳۰میلیون نفر متجاوز و دارای هدف‌ها و آرمان‌های مشابه و سنن و مواریث مشترک هستند و با یک نوع مسائل مواجه‌اند، از علایق معنوی حلقه‌های مستحکم ساخته و با تمام نیروی خود دوش‌به‌دوش متحدین باختری خود ایستاده‌اند و این خود یکی از موفقیت‌های بسیار قابل توجه است.

تجربیات تلخ گذشته و دروسی که زمان حاضر می‌آموزد و امکانات وسیع آینده، برای همه ماها که در این سازمان هستیم این نکته را واضح ساخته‌است که مطمئن‌ترین ضامن صلح و آزادی، تقویت منابع دفاعی و اقتصادی ما است و این موضوعی است که برای حصول آن تصمیم قاطع داریم.

از پیشگاه حضرت احدیت مسئلت می‌کنیم و امیدواریم که خلع سلاح عمومی جامه عمل بپوشد و روح ایمان و اعتقاد در میان ملل حکمفرما گردد. تا وصول به چنین روزی به نظر می‌رسد که برای جویندگان آزادی و امنیت بین‌المللی راه دیگری نیست جز آنکه برای حفظ حقوق قانونی و استقلال و تمامیت خود کوشش کنند و با یکدیگر تشریک مساعی نمایند.

تشکیل این دوره اجلاسیه و حضور نمایندگان عالیقدر دولت‌های متحد نمودار تصمیم راسخ و مداوم اعضای سنتو در راه صلح و در انجام تعهدات آنها است. امیدواریم نتایج مذاکرات این کنفرانس قرین موفقیت گردد.