پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش پنجمین دوره نشست شورای وزیران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای - تهران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
همکاری منطقه‌ای برای عمران درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش پنجمین دوره نشست شورای وزیران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای - تهران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۵


پنجمین اجلاسیه شورای وزیران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای که امروز شروع می‌گردد یکی دیگر از نشانه‌های پیشرفت به‌سوی تحقق هدفهایی است که در حدود بیست‌ودو ماه قبل در استانبول تعیین گردیده‌است.
در کنفرانس استانبول با رؤسای جمهوری عالیقدر پاکستان و ترکیه اساس یک همکاری اجتماعی و عمرانی را بین سه کشور خود به مقیاسی که در تاریخ منطقه ما بی‌سابقه بود، بنیان گذاردیم و این موجب نهایت رضایت است. اهمیت این تصمیم تاریخی هنگامی به‌خوبی شناخته‌می‌شود که مشاهده‌می‌کنیم گرسنگی و مرض و فقر و جهل و نادانی ملازم زندگی روزمره دوسوم ساکنین کشورهای کم ‌توسعه‌یافته جهان می‌باشد. این حقیقت بسیار دهشت‌انگیز است که تنها یک‌چهارم جمعیت جهان به‌طور متوسط بیش از ۳۸ سال عمر می‌کنند.
در عین حال که برنامه‌های وسیع ملی در هر یک از کشورهای ما جهت بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی اجرامی‌گردد، چنانچه بخواهیم اقدامات داخلی خود را با سرعت و تأثیر بیشتر قرین موفقیت سازیم باید همکاری نزدیک منطقه‌ای را در درجه اول اهمیت قراردهیم.
درحالیکه دوره بعد از جنگ شاهد پیدایش گروههای اقتصادی منطقه‌ای در نقاط مختلفی از جهان به منظور تسریع در رشد اقتصادی و تقویت وضع سیاسی کشورهای عضو خود بوده، می‌توانیم بگوییم کمتر کشورهایی هستند که توانسته‌باشند نظیر روابط برادرانه‌ای را که ما میان سه کشور خود به‌وجودآورده‌ایم بین خود برقرار کرده‌باشند.
همبستگی کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه متکی به نیازمندی‌های موقت سیاسی نیست، بلکه مرهون میراث معنوی و فرهنگی و تاریخی مشترکی است که آنها را به‌طرزی تزلزل‌ناپذیر به یکدیگر پیوندمی‌دهد. بنابراین شکی نیست که این سازمان وسیله‌ای برای گردآوری و بسیج نیروهای دولتها و مؤسسات و افراد طبقات مختلف در رشته‌های عمده فعالیتهای اقتصادی خواهدماند.
پیشرفتهایی که تاکنون در محیط سازمان همکاری عمران منطقه‌ای حاصل گردیده با آنکه فقط آغاز کار است در حد خود بسیار قابل توجه می‌باشد. بنابراین جا دارد که ما به کوششهای خود ادامه‌دهیم تا نه تنها منطقه خود را برای مردمی که در این منطقه زندگی می‌کنند به وضعی افتخارآمیز درآوریم، بلکه منبع الهامی برای تمام جهانیان نیز باشیم.
توفیق شما را در مذاکرات و مطالعاتی که در پیش دارید، آرزومندم و بهترین درودهای خود را به ملتهای نجیب پاکستان و ترکیه می‌فرستم.