پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش باشگاه وکلای دادگستری ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۵ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش باشگاه وکلای دادگستری ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵


استحضار از تأسیس باشگاه وکلای دادگستری موجب مسرت خاطر ما گردید و امیدواریم این مرکزِ حقوقی، محل تمرکز کلیه نیروهای مادی و معنوی و علمی و اخلاقی وکلای دادگستری باشد.
وکلای دادگستری که مدافعین حقوق افراد هستند، در جوامع مترقی یکی از طبقات مؤثر در تأمین نظام اجتماع به‌شمارمی‌روند و بالاخص در هر جا عدالت اجتماعی بیشتر تأمین‌یابد، نقش این گروه بارزتر خواهدبود. به این جهت از وکلای دادگستری ایران انتظارداریم پس از انقلاب ملیِ ما و تحول بی‌سابقه‌ای که در کلیه شئون اجتماعی کشور حاصل گردیده‌است، بیش از پیش به مسئولیت و وظیفه خود متوجه باشند و از کمال تلاش و بذل جهد، که فریضه حتمی این طبقه روشنفکر در تأمین عدالت واقعی و لازمه تحقق آمال ملی برای به ثمررسیدن انقلاب و وصول به هدف مطلوب یعنی سعادت ملی و تعالی مملکت است، دقیقه‌‎ای فروگذارننمایند.
در این مرکزی که تشکیل داده‌اید، باید با ایمان راسخ به اصول انقلاب و تحولات اخیر اجتماعی ایران هم خود را مصروف به مطالعه و بررسی عمیق و دقیق در قوانین جاری و مسایل قضایی نمایید و با کوشش بی‌دریغ در این راه بیش از پیش در مقام جلب احترام و اعتماد عامه برآیید و توفیق کامل در حصول این منظور را هدف خویش قراردهید. رجاء واثق داریم که جامعه وکلای دادگستری باعلاقه فراوان همگام و همراه با سایر صنوف و افراد کشور در مسیر انقلاب به منظور تأمین سعادت ملی گام برداشته و همواره پاسدار حق و نگهبان حقوق افراد و مدافع حقیقت خواهدبود، و با توسعه علایق حسن همکاری و معاضدت با دستگاه قضایی کشور موجبات تسریع در دادرسی‌ها را فراهم‌خواهندساخت و شایستگی خویش را در تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و اقتصادی بر شالوده روح منشور انقلاب به‌منصه ظهور خواهندرساند.
توفیق عموم وکلای دادگستری ایران را در وظایف ملی و اجتماعی خواستاریم.