پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفتمین سالگرد روز تعاون ایران و گشایش کنگره ملی سرپرستان تعاونی‌های روستایی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفتمین سالگرد روز تعاون ایران و گشایش کنگره ملی سرپرستان تعاونی‌های روستایی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳

سالگرد روز تعاون ایران بار دیگر این امکان را به دست می‌دهد که جامعه تعاونی کشور یعنی اعضا و مدیران و رهبران و سرپرستان شرکت‌های تعاونی در شهر و روستا، هدف‌ها و مقاصد عالی مورد نظر از استقرار نظام تعاونی و بخصوص جنبه‌های انسانی آن را در زمینه حل مشکلات اقتصادی و گسترش هر چه بیشتر فضایل اخلاقی و انسانی در جامعه متحول ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

در فرصت‌های گذشته ضمن تأکید بر لزوم استقرار نظام تعاونی به معنا و مفهوم واقعی آن از نظر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، با تکیه بر این واقعیت که در جهان امروز پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری جز از راه استقرار تعاونی‌های سالم و زنده و تعمیم بیمه‌های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، اعتقاد راسخ خود را به توسعه فعالیت تعاونی‌ها در قلمرو تولید و توزیع و مصرف به منظور جلوگیری از گرانفروشی بی‌مورد و مهار کردن قیمت‌ها در راه تأمین منافع مشروع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مبارزه با آثار ناشی از تورم جهانی اعلام کرده‌ایم و اکنون بار دیگر با استفاده از این فرصت این اصل را مورد تأکید قرار می‌دهیم. در جامعه روستانشین کشور انکنون بیش از پیش نتایچ ثمربخش استقرار تعاونی‌ها و تلاش‌های جمعی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی به چشم می‌خورد و بخصوص با خاتمه اجرای طرح ادغام شرکت‌های تعاونی روستایی کوچک و مجاور در یکدیگر به منظور افزایش کارآیی و سرمایه و تعداد اعضای این شرکت‌ها و تقلیل تعداد بیش از ۸۳۰۰ شرکت تعاونی روستایی به کمتر از یک ثلث این رقم در سال گذشته، موجباتی فراهم شده که روستانشینان مملکت به برکت اجرای برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی ایران و کار در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ضمن برخورداری از آزادی و استقلال اقتصادی گام‌های مؤثری را در راه برابری درآمد خود با مردم شهرنشین به جلو بردارند و جامعه شهرنشین و کارگران ایرانی نیز با عضویت در تعاونی‌های مصرف و مسکن و اعتبار در زمینه ایجاد نظام سالم توزیع کالاهای مورد نیاز خود و حل مشکل مسکن و خانه سازی، موجبات رونق بیش از پیش زندگی و رشد اقتصادی توأم با ثبات نسبی قیمت‌ها را هموار ساخته و خواهند ساخت.

تردیدی نیست که استقرار نظام ملی و گسترده تعاون جز از راه آموزش تعاونی مردم و آشنا کردن آنان با اصول و مفاهیم تعاونی امکان پذیر نیست. به همین جهت در سال‌های اخیر آموزش تعاونی از راه دستگاه‌های مسئول تعلیم و تربیت کشور و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و بخصوص رادیو و تلویزیون مورد توجه خاص واقع گردیده و این اقدامی است که در آینده نیز باید کماکان با برخورداری از اولویتی خاص مورد توجه مستمر مسئولان امر چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قرار گیرد.

توفیق همه کارکنان شرکت‌ها و مدیران و رهبران و مروجان و سرپرستان تعاونی را در کار ارزنده و وصول به آرمان‌های بزرگی که در پیش دارند خواستاریم.