پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در شصتمین سالگرد جشن مشروطیت به ملت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب مشروطه درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در شصتمین سالگرد جشن مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۴۴


آغاز شصتمین سال مشروطیت ایران را به عموم هم میهنان عزیز تبریک می‌گویم. خوشوقتم که نهالی که در شصت سال پیش از این، به همت مبارزان راه آزادی ایران کاشته شد اکنون به صورت درختی استوار و بارور در آمده است، و ما امروز این جشن بزرگ ملی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که کشور ما در پرتو اصول و مفاهیم واقعی دموکراسی به سوی آیندهای امیدبخش تر از همیشه رهسپار است.
اگر اشاره‌ای به مفهوم واقعی دموکراسی می‌کنم برای این است که آن اصولی که در شصت سال پیش از این مشروطیت ایران بر اساس آن‌ها بوجود آمد، هر چند برای تأمین دموکراسی در کشور ما لازم بود، ولی کافی نبود و برای اینکه این دموکراسی به صورت کامل آن تأمین شود می‌بایست آزادی‌های قانون اساسی با اجرای اصول عدالت اجتماعی تکمیل گردد و تبعیض‌ها و بی عدالتی‌هایی که در این مورد وجود داشت از میان برود.
هم می‌دانیم مشروطیت واقعی وقتی تأمین می‌شود که عموم مردم کشور بتوانند از مواهب آن استفاده کنند، نه اینکه فقط اقلیت محدودی امکان استفاده از آن را داشته باشند.
این هدفی بود که در ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ با مراجعه به آرای عمومی ملت یعنی از راه عالی ترین طرز تجلی اراده ملی و یا تصویب قاطع اصول ششگانه‌ای که همه شما با آن‌ها آشنایی دارید تحقق یافت. با این انقلاب بزرگ اجتماعی توده‌های عظیمی از محرومین ایران بندهای دیرینه خود را گسستند. کشاورزان از صورت رعیت بیرون آمدند، کارگران ایرانی حقوق و امتیازات حقه خود را باز یافتند، جامعه زنان ایران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از حقوق دمکراتیک که اساس مشروطیت است برخوردار شدند. در راه تعمیم آموزش که شرط اصلی رشد اجتماعی و لازمه وجود هر اجتماع سالم و مترقی است، نهضتی بی سابقه آغاز گردید و قدم‌های فراوان دیگر در سایر شئون اجتماعی برداشته شد. بدین ترتیب بود که ملت ما انقلاب مشروطه خود را با انقلاب اجتماعی عظیم خویش تکمیل کرد و امتیازات طبقاتی از میان رفت و مملکت ما از نظر پیشرفت اجتماعی در صف مترقی ترین کشورهای جهان قرار گرفت.
بدیهی است در هر جامعه رشد کرده‌ای قوام و بقای اصول دموکراسی قبل از هر چیز مستلزم آن است که خود مردم نگاهبان و مدافع صمیمی این اصول باشند و در هر حال و هر موقعیتی منافع ملی و عمومی را مافوق مصالح و تمایلات شخصی خویش قرار دهند، زیرا منافع واقعی یک ملت فقط موقعی تأمین می‌شود که به اغراض خصوصی امکان اخلال در تأمین منافع اجتماع داده نشود و این اصلی است که به خاطر سعادت ملت ایران کمال مراقبت در رعایت آن به عمل خواهد آمد.
از خداوند متعال که همواره با عنایات کامله خود نگاهبان این کشور کهنسال بوده است مسئلت داریم که ملت ما را در آینده نیز همواره در راه انجام وظایف خود یاری فرماید و مؤید بدارد.