پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سال بنیادگذاری سازمان ملل متحد ۳ آبان ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سال بنیادگذاری سازمان ملل متحد ۳ آبان ماه ۱۳۴۴


به مناسبت آغاز بیستمین سال تشکیل سازمان ملل متحد مراتب خوشوقتی خود را همراه با آرزوهای خویش برای پیشرفت و استحکام روزافزون این سازمان بزرگ جهانی ابراز می‌داریم.
بیست سال پیش از این در روزهایی که تازه دنیا از بار سنگین بزرگترین جنگ و خونریزی تاریخ بشر خلاص شده بود، این سازمان بنیاد نهاده شد تا در آینده مرجعی باشد که ملل جهان اختلافات خود را بدان عرضه دارند و به جای آنکه مانند گذشته از راه زورآزمایی و ستیزه جویی در صدد حل آن‌ها برآیند این اختلافات را مانند اعضاء یک خانواده با حسن نیت و تفاهم و با چاره جویی سایر ملل حل نمایند. خوشبختانه در این بیست سال بسیاری از اختلاف‌ها و تصادم‌ها در سرتاسر جهان با چاره‌اندیشی این سازمان بزرگ جهانی حل و فصل شده است.
بدیهی است سازمان ملل متحد سازمانی است که موفقیت آن بستگی کامل به همکاری و حسن نیت و احساس مسئولیت کلیه اعضای آن دارد. به همین دلیل در هر موردی که این حسن نیت و همکاری از طرف برخی از این اعضاء به صورت قاطع ابراز نشود این سازمان با همه علاقمندی خود کار کاملاً مثبتی انجام نمی‌تواند داد. کشور ما از اولین ممالکی بود که در سازمان ملل متحد شرکت جست و در واقع جزو هیئت مؤسّسین این سازمان بود. در این مدت نوزده سال با کمال خوشوقتی شاهد آن بودیم که گره عظیمی از کشورهایی که قبلاً مستعمره یا تحت‌الحمایه بودند یکایک به صورت ملل مستقل وارد این سازمان جهانی شدند، و در تمام این موارد مملکت ما در صف اول رأی دهندگان موافق قرار داشت. ما صمیمانه اعتقاد داریم که در عصری که قدرت موحش سلاح‌های تخریبی اساساً موجودیت نسل بشر را در معرض خطر نابودی قرار داده است، سازمان ملل متحد تنها مرجع جهانی است که می‌باید وسیله حل و فصل تمام اختلافات و ضامن بقا و دوام صلح و انشاءالله وسیله خلع سلاح عمومی ‌باشد. و بنابراین وظیفه هر کشور و هر ملت و هر فرد نیک اندیشی است که با تمام قوا از این بزرگترین سازمانی که در تاریخ بشر برای تفاهم و همکاری ملل جهان بوجود آمده است پشتیبانی کند.
با اظهار رضامندی از خدمات جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد رجاء واثق داریم که اعضاء این جمعیت کماکان در ترویج اصول سازمان ملل متحد و جلب هر چه بیشتر افکار عمومی به پشتیبانی از این سازمان و مؤسسات تخصصی وابسته بدان کمال سعی و اهتمام را مبذول خواهند داشت.