پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز بهره‌برداری از تاسیسات شرکت نفت ایران و پان‌امریکن در خلیج فارس ۲۰ اسفند ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز بهره‌برداری از تاسیسات شرکت نفت ایران و پان‌امریکن در خلیج فارس ۲۰ اسفند ۱۳۴۳


آغاز بهره‌برداری از تأسیسات شرکت نفت ایران و پان آمریکن در خلیج فارس موجب کمال خرسندی و مسرت خاطر ماست. قرارداد نفت ایران و پان آمریکن دومین قراردادی است که بر اساس نوین 75 و 25 منعقد گشته و اثرات موفقیت آمیز آن منجر به عقد قراردادهای دیگری گردیده است که منافع کشور ما را بیش از پیش تأمین می‌نماید.


نتایج درخشانی که بر اثر اجرای این قرارداد در خلیج فارس به دست آمده حاصل کوشش شبانه روزی و همکاری صمیمانه کارکنان ایرانی و آمریکایی در راه اکتشاف منابع تازه نفت و بهره‌برداری از آن‌ها است که فصلی تازه بر فصول مشعشع فعالیت‌های صنعت نفت ایران افزوده است.


منابع نفتی ایران سرمایه گرانبهای مردم این سرزمین است، و عواید حاصله از آن مستقیماً به مصرف امور تولیدی و عمرانی کشور می رسد که نتیجه آن پیشرفت سریع مملکت ما و بالا رفتن سطح زندگی و تأمین رفاه مردم ایران است.


اطمینان دارم که حاصل همت و پشتکاری و همکاری کارکنان صنعت نفت ایران توسعه و تکامل این صنعت عظیم در وطن عزیز ما است که منجر به وارد شدن ما در بازارهای نفت جهان نیز می گردد. کوشش و جدیت شرکت ملی نفت ایران برای اجرای منویات ما نسبت به صنعت نفت ایران مورد قدردانی است.


توفیق کامل شرکت نفت ایران و پان آمریکن را در توسعه کارهای خود که موجب افزایش درآمد ایران از منابع نفت خلیج فارس خواهد شد خواهانیم.