پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس جهانی صلح از راه قانون واشنگتن ۲۲ شهریور ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کنفرانس صلح جهانی از راه قانون - واشنگتن ۶ مهر ماه ۱۳۴۴


به مناسبت تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح جهانی بر اساس حکومت قانون خوشوقتم که مراتب تبریکات صمیمانه خود و ملت ایران را همراه با آرزوی موفقیت این کنفرانس جهانی به کلیه نمایندگان محترم این کنفرانس اظهار دارم.
این آرزو آرزویی است واقعاً صمیمانه است که یقین دارم همه مردم نیک اندیش جهان در آن شریکند، زیرا مسئله‌ای که در این جا مطرح است مسئله مرگ و زندگی عالم بشریت است.
روزگاری بود که جنگ برای زورمندان جنبه یک تفریح گران قیمت ولی هیجان انگیز و برای ملل و کشورهای ضعیف صورت بلایی را در ردیف سایر بلایا داشت که می‌بایست خواه ناخواه و هر چند یکبار تن به قبول آن در دهند ولی امروز دیگر جنگ یک تفنن نامطلوب و بیمارانه نیست. روزگاری ممکن بود همانطور که همه ما در تاریخ خوانده‌ایم دنیا شاهد جنگ‌های هفت ساله و سی ساله و صد ساله باشد، ولی امروز شاید حتی تصور جنگ چند روزه را هم نتوان کرد. و اصولاً از کجا معلوم که بعد از چنین جنگی مورخی باقی بماند تا طول مدت آن را در تاریخی ثبت کند؟
مسئله مهمی که باید بدان توجه داشت این است که امروز دیگر جنگ از صورت یک الزام اقتصادی بیرون آمده و به همین دلیل علت وجودی خود را نیز از دست داده است. در طول هزاران سال، یعنی از بدو پیدایش تمدن بشری، بر اثر محدود بودن منابع مادی و ثابت بودن مقدار آن‌ها بناچار هر قوم و کشوری که خود را از این حیث در مضیقه می‌دید به سراغ این راه حل می‌رفت که احتیاجات خود را از دارایی همسایه خویش تأمین کند. ولی امروزه تحول عظیم صنعتی و علمی جامعه بشری و امکانات نامحدود بهره برداری از منابع طبیعت مخصوصاً پس از امکان استفاده از نیروی لایتناهی ذره‌ای دیگر این ضرورت را بکلی از میان برداشته است، زیر امروزه می‌توان آنچه را که در گذشته از راه تجاوز به دیگران تحصیل می‌شد از طبیعت گرفت، و موفقیت در این امر اکنون دیگر نه تنها مستلزم تجاوز به همسایه نیست بلکه درست بالعکس مستلزم همکاری کامل با همسایه است تا از این راه نتیجه بیشتری به نفع هر دو حاصل گردد.
بدیهی است که این همکاری جز بر اساس قانون که ضامن حقوق بشر شرافتمندانه شرکای هر شرکت و هر انجمنی است امکان پذیر نیست. و از این جهت اساس فکری کنفرانس بزرگی که امروز تشکیل می‌شود در واقع لازمه هر گونه همکاری بین‌المللی در امری است که مربوط به تمام بشر است.
در پیامی که در سال ۱۹۶۳ برای نخستین کنفرانس صلح جهانی بر اساس حکومت قانون در آتن فرستادم اظهار امیدواری کردم که کوشش‌های حقوقدانان عالیقدری که در این کنفرانس گرد می‌آیند با موفقیت توأم باشد، و امروز نیز همان آرزو را تکرار می‌کنم. من به نام ملت خود مشتاقانه خواستار موفقیت کنفرانس بزرگ و جهانی شما هستم، زیرا ملت ایران در طول تمدن و فرهنگ چند هزار ساله خویش همواره صلح و تفاهم را اساس فلسفه آئین و ادبیات و هنر خویش قرار داده است، و در تاریخ قطور این کشور حتی یک صفحه نیست که مایه اصلی آن همین روح تفاهم جهانی و اندیشه جهانی نباشد.
خداوند بزرگ همه ما را هدایت فرماید که از آن نیروی بی پایانی که امروزه با دست دانش و با اعجاز اندیشه بهتری در اختیار ما نهاده شده است نه مانند کودکانی که با آتش بازی می‌کنند، بلکه مانند انسان‌های رشد کرده و عاقلی که به مسئولیت خویش در مقابل خداوند و در برابر نسل‌های آینده بشری وقوف کامل دارند استفاده کنیم، و این شمشیر دو دم را به جای آنکه وسیله نابودی خود و همنوعان خویش قرار دهیم به عنوان سلاح برنده‌ای فقط در راه مبارزه با دشمنان واقعی بشریت یعنی جهل و فقر و بیماری و بی‌عدالتی‌های قضایی و اجتماعی بکار بریم.