پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت هفته کتاب ۲۴ آبان ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دانشگاه صنعتی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مناسبت هفته کتاب ۲۴ آبان ماه ۱۳۴۴


کشور باستانی ما در طول تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی همواره مهد تمدن و پرچمدار علم و دانش بوده‌است. در گوشه‌ و کنار جهان آثار ارزنده‌ای از مفاخر علمی و ادبی ما به‌یادگار مانده که همگی مظاهر گویای فرهنگ و تمدن درخشانی هستند که امروزه دنیا در برابر آن سر تعظیم فرودمی‌آورد.
از روزگاران هخامنشی و اشکانی و ساسانی تا دوره‌های بعد از اسلام همواره کتابخانه‌های عظیم دایر و برقرار بود و کاتبان و مستوفیان برای جمع‌آوری و تدوین و استنساخ تألیفات نفیس دانشمندان سعی بلیغ به‌کار می‌بردند.
احترام و علاقه قلبی ایرانیان به علم و ادب در ادوار مختلف تاریخی موجب پیدایش کتابخانه‌هایی شد که هنوز خاطره آنها به عنوان میراث گرانبهای معنوی ایران در صفحات تاریخ ثبت است.
حزائن کتب و اسناد گنج شایگان ودژنپشت در عصر هخامنشی، و همچنین کتابخانه عظیم دانشگاه گندیشاپور در عصر ساسانی، و نیز کتابخانه بزرگ سامانیان که امثال بلعمی و ابن‌سینا از آن متمتع شدند، و کتابخانه‌های مشهور آل‌بویه در ری و همدان و اصفهان و فارس، و کتابخانه‌های مدارس نظامیه نیشابور و بغداد و اصفهان، و کتابخانه دربار غزنویان در غزنین که امثال مسعودسعدسلمان به کتابداری آن مشغول بوده‌اند، و سایر کتابخانه‌های مهم رجال و بزرگان علم و ادب، چون کتابخانه‌های ابن‌عمید و صاحب‌بن‌عباد وزرای نامدار آل بویه، و کتابخانه‌های بسیار بزرگ مرو و بخارا و ری در عصر خوارزمشاهیان، و کتابخانه اسماعیلیان در الموت که چهارصدهزار جلد کتاب داشته و مورد استفاده خواجه‌نصیرالدین طوسی بوده‌است، و کتابخانه زبع رشیدی در تبریز که به همت خواجه‌رشیدین‌فضل‌الله همدانی به‌وجود آمده‌بود، و نیز کتابخانه بزرگ مقبره شیخ‌صفی‌الدین در اردبیل، همگی مبین توجه و علاقه خاص ملت ایران به امر کتاب و کتابخانه بوده‌اند.
بر اثر حوادث مختلف قسمت اعظم آثار علمی و ادبی و اسناد و مدارک تاریخی‌ ما از کشور خارج‌شد. به همین جهت بود که ما چندی پیش فرمان تأسیس کتابخانه‌ای را به نام کتابخانه پهلوی صادرکردیم تا ذخیره‌ عظیم آثار گرانبهای علم و ادب ایران که به‌صورت مجموعه کتب و اسناد و مدارک خطی و چاپی در اقطار گیتی پراکنده‌است، در این کانون گردآید و اهل تحقیق و مطالعه و مراکز علمی و فرهنگی جهان امکان یابند تا از این گنجینه پرافتخار بهره‌مندگردند.
در عصر و دوره‌ای که ممالک پیشرفته جهان دوشادوش ترقیات صنعتی و مادی در ایجاد و توسعه مراکز علمی و تحقیقی، مخصوصاً کتابخانه‌های بزرگ و مجهز بر یکدیگر سبقت می‌جویند و بودجه و اعتبار قابل ملاحظه‌ای را صرف تأسیس و تقویت این مراکز می‌کنند، لازم است مسؤلان مملکتی هم‌زمان با تحولات اجتماعی سالهای اخیر، برای بالابردن سطح معلومات و اطلاعات عمومی از طریق تشویق و ترغیب عامه مردم، خاصه جوانان و دانش‌آموزان، به امر مطالعه و کتاب و خودآموزی، اقدامات اساسی به‌عمل آورند و این نکته را به‌خاطر بسپارند که کتاب خوب علاوه بر آنکه اثرات مهم آموزشی و اجتماعی در بر دارد و خواه و ناخواه خواننده را به‌سوی کمال می‌کشاند، بطور غیر مستقیم همگان را از بسیاری بدآموزیها و لغزشها و انحرافات بازمی‌دارد.
برای تأمین این نظر مقرر داشتیم که وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش و پرورش هفته‌ای از سال تحصیلی را به‌نام هفته کتاب جزء اصول کار خود قراردهند تا فعالیتهایی که در طول هر سال درباره کتاب و کتابخانه انجام می‌گیرد، بتواند به‌نحو شایانی مشخص باشد و به‌طرز نمایانی انعکاس یابد.
خوشبختانه اینک که برگزاری مراسم هفته کتاب در سال جاری با بعثت حضرت ختمی مرتبت مصادف است، با استعانت از پروردگار توانا و تعالیم عالیه آن پیامبر بزرگ، مراسم هفته کتاب را افتتاح می‌کنیم و انتظارداریم کلیه سازمانهای دولتی و ملی و ارباب مطبوعات و رجال علم و ادب به‌منظور تعمیم امر مطالعه و شناساندن نقش کتاب و اهمیت آن در تأمین سعادت و نیکبختی و تکمیل معلومات و اطلاعات، اشتراک مساعی کنند و برای توسعه و ایجاد کتابخانه‌ها در سراسر کشور از کلیه امکانات موجود استفاده‌نمایند و عموم طبقات مردم از روستایی و شهری، ساعتی از اوقات فراغت شبانه‌روزی خود را به مطالعه بپردازند و کتاب را بهترین همدم و مونس خود بدانند. باشد که کشور ما نقش تاریخی خود را در اشاعه و تقویت موازین فرهنگی به‌صورت دیگر و در سطحی بالاتر ایفاء کند.