پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به سپاهیان دانش ۶ بهمن ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به سپاهیان دانش ۶ بهمن ماه ۱۳۴۴

رسیدن بهمن‌ماه که ماه انقلاب سفید ملی است بار دیگر فرصت می‌دهد که مراتب قدردانی خود را در برابر کوششهایی که شما سربازان انقلاب و فرزندان عزیز ما در دورترین روستاهای کشور برای مبارزه با جهل و بی‌سوادی به‌کار می‌برید، اعلام داریم.
کوششها و فعالیتهای شما را دقیقاً تحت نظر داریم و از نزدیک مراقب فعالیتهای شما هستیم. گزارشهایی که می‌رسد حاکی است که همه به وظایف خطیری که برعهده دارید و موفقیت پر ارزشی که در سراسر جهان نصیب شما گردیده‌است و در کنگره جهانی مبارزه با بی‌سوادی تهران منعکس گردید، واقف هستید. مسئولیت شما در به‌ثمررساندن انقلاب بزرگ ملی بسیار سنگین است، ولی خوشبختانه تجربه سه سال گذشته نشان داد که کوششهای شما در همه جا با پیروزی توأم بوده و مظاهر و آثار غرور ملی و وظیفه‌شناسی و صمیمیت شما در راه خدمت به میهن و هموطنان روستایی خود در همه روستاهای کشور آشکار است.
در سالروز انقلاب ششم بهمن در عین حال که پیروزیهای گذشته را به شما تبریک می‌گوییم، پیروزیهای درخشان‌تری را برای فردفرد شما آرزومندیم.