پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه سیدضیاالدین طباطبایی
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ - مصوب ۱۲ امرداد ۱۲۹۴ برابر با ۲۲ شعبان ۱۲۹۴ قمری مجلس شورای ملی

حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)
محتشم‌السلطنه وزیر امور خارجه
  • مستوفی‌الممالک - وزیر داخله
  • محتشم‌السلطنه - وزیر خارجه
  • سپهدار اعظم - وزیر جنگ
  • وثوق‌الدوله - وزیر مالیه
  • علاءالسلطنه - وزیر عدلیه
  • حکیم‌الملک - وزیر علوم و اوقاف
  • مستشارالدوله - وزیر پست و تلگراف
  • شهاب‌الدوله - وزیر تجارت و فلاحت
  • شهاب‌الدوله - وزیر فوائد عامه