پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک ۱۲۹۳

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۱۴ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۲۹۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۲۹۳ [۱]

حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)

پروگرام آقای مستوفی‌الممالک

بسمه تعالی – بنا بر اینکه در حکومتهای شوروی هر هیات دولت مکلف است اقدامات و اصلاحاتی را که برای امور ادارات مملکت صلاح می‌داند با موافقت نظریات اکثریت مجلس مقننه تعقیب و اجرا نماید هیات حاضره که اساس مشی پلتیک آن در مناسبات داخله و خارجه در نطق همایون شاهنشاهی به استحضار مجلس نمایندگان رسیده و به حسن تلقی پذیرفته شده‌است اینک جزییات پروگرام آتیه خود را که با رعایت استعداد فعلی و مقتضیات وقت تهیه نموده پیشنهاد مقام مقننه می‌نماید این مسیله واضح است که نمایندگان محترم هر یک با آرزو و شوق کامل تمام وسایل ترقی و تعالی و آسایش را برای مملکت و موکلین خود در نظر دارند و مایلند که با تمامت عجله و شتاب نایل به مقاصد مقدسه خود بشوند – ولی تصدیق خواهند فرمود که حصول تمام آن آمال را با تدارک اسباب و وسایل ممکنه باید منتظر بود لهذا پس از امتنان و تشکر از اینکه به تاییدات الهی و توجهات خاصه همایونی دولت به تشکیل سومین مجلس مقننه بر طبق آمال خود موفق گردید و اینک خود رادر مقابل استفاده از مساعدت مجلس مقدس برای اصلاحاتی که در نظر دارد خوشبختانه می‌بیند به تقدیم چند فقره مواد ممکن الحصول ذیل عجالتا قناعت رفته و امید است که در تسریع و تصویب آنها مجلس شورای ملی مساعدت عاجل حاصل فرمایند.

۱- تقدیم لوایح قانونی راجع به مجلس سنا و شورای مملکتی
۲- نسخ قانون ۲۳ جوزا و پیشنهاد قانونی تشکیلاتی اساسی وزارت مالیه
۳- تعدیل بودجه و گذرانیدن آن از مجلس شورای ملی
۴- تهیه لوایح تکثیر عایدات که بعضی از آن حاضر و تقدیم می‌شود
۵- تهیه و تقدیم لایحه استقراض داخلی به مبلغ ده کرور تومان برای جبران کسور و مخارج ضروری و اصلاحات و تامینات مملکتی که عایدات تدریجی وفا به انجام آن نمی‌نماید
۶- پیشنهاد لایحه قانونی حقوق تقاعدی
۷- تقدیم لایحه قانونی ممیزی
۸- احضار یک عده قوای نظامی برای حفظ امنیت – عده مزبوره در ضمن تعدیل بودجه به اطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید ولی فعلا موافق تصمیمی که هیات وزرا کرده علاوه بر عده موجوده مرکز و ولایت یک عده که کمتر از پنج هزار نفر نباشد در مرکز حاضر خواهد نمود
۹- تقدیم لایحه تشکیلات اساسی وزارت جنگ
۱۰- تجدید نظر و اصلاح در ترتیب گرفتن سرباز مطابق بنیچه و تقدیم لایحه آن به مجلس
۱۱- تشکیل نظمیه با رعایت نظریات بودجه در مراکز ایالات و بعضی ولایات به ترتیب نظمیه مرکز
۱۲- حفظ اساس ژاندارمری و تکمیل نواقص آن
۱۳- تجدید نظر در قانون انجمنهای ایالتی ولایتی و اصلاح آن به مناسبت مقتضیات مملکت برای تقدیم به مجلس شورای ملی
۱۴- تقدیم لایحه تشکیلات اساسی مرکزی وزارت داخله به مجلس شورای ملی
۱۵- تکمیل قوانین عدلیه به ترتیب الاهم فالاهم از حیث احتیاجات امروزی عدلیه- نظر به مشاغل مهمه فوریه مجلس شورای ملی و فرط احتیاج عدلیه به قوانین مزبوره کابینه وزرا تقاضا می‌کند که مجلس مقرر دارد همین که قوانین موضوعه از کمیسیون عدلیه گذشت بطور موقت در مقام اجرا گذاشته شود چنان که سابقا هم در مجلس نظیر این تصمیم به عمل آمده‌است – البته در موقع فراغت از مجلس شورای ملی خواهد گذشت
۱۶- تقدیم لایحه برای تاسیس مدرسه حقوق که بتواند تهیه اعضای کافی و لایق برای استخدام عدلیه و سایر ادارات بنماید
۱۷- پیشنهاد لایحه قانونی تاسیس دار المعلمین
۱۸- تاسیس چند مدرسه برای تربیت نوسان که در بودجه پیش بینی شده
۱۹- تهیه لوایح تشکیلات اساسی وزارت فواید عامه و تجارت برای تقدیم به مجلس شورای ملی
۲۰- تقدیم قانون پستی که به امضای دولت رسیده و باید به تصویب مجلس برسد
۲۱- تکمیل نواقص خطوط تلگرافی موجوده و ساختن چند رشته سیمهای لازم که در بودجه منظور شده‌است
۲۲- تهیه قانون تلگرافی برای تقدیم به مجلس شورای ملی
 • پاورقی: معرفی وزرا در تاریخ ۵ ربیع الثانی ۱۳۳ به شرح زیر به عمل آمده‌است:

کابینه آقای مستوفی‌الممالک

 • -مستوفی‌الممالک رییس الوزرا
 • -عین‌الدوله وزیر داخله
 • -علاءالسلطنه وزیر مالیه
 • -حاج محتشم السلطنه وزیر معارف
 • -معاون‌الدوله وزیر خارجه
 • -صاحب اختیار وزیر جنگ
 • -مخبرالسلطنه وزیر عدلیه- (نصرت الدوله معاون وزارت عدلیه)
 • -شهاب‌الدوله وزیر پست و تلگراف
 • -مهندس‌الممالک وزیر تجارت و فواید عامه

پروگرام در ۱۰ ربیع الثانی تقدیم و تنها ۳ ماده اولیه آن در جلسه ۱۵ ربیع الثانی تصویب و بعدا کابینه مستعفی شده‌است.

منبع

 1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴ - ص. ۵۹-۶۲