پروگرام مشی کابینه آقای میرزا حسن‌خان مستوفی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۰۲ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروگرام مشی کابینه آقای سردار سپه تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم راجع به جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به کابینه آقای مستوفی
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم
حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)

‌پروگرام مشی کابینه آقای میرزاحسن‌خان مستوفی - مصوب ۵ مهر ماه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی


کابینه حسن مستوفی

  • آقای میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله سابق) - وزیرعدلیه
  • آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) - وزیر مالیه
  • آقای علی قلی خان انصاری (مشارالممالک سابق) - وزیر امور خارجه
  • آقای مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه سابق) - وزیر فوائد عامه و تجارت
  • آقای میرزا احمد خان بدر (نصیرالدوله سابق) - وزیر معارف و اوقاف
  • آقای میرزا محمد علی خان فروغی (ذکاءالملک سابق) - وزیر جنگ
  • آقای حاج میرزا احمد خان اتابکی (مشیراعظم سابق) - وزیر پست و تلگراف
  • آقای محمود علامیر (احتشام السلطنه سابق) - وزیر داخله.


برنامه حسن مستوفی

قسمت ۱ - حفظ حسن روابط با دول متحاربه.

‌قسمت ۲ - اصلاح و توسعه امور تجارت و تسهیلات راجعه به ترانزیت و رفع اشکالات موجوده آن.

‌قسمت ۳ - اهتمام در ترویج و ترقی زراعت و مخصوصاً سعی در تکثیر محصولات قابل صدور از قبیل پنبه و ابریشم و امثال آنها و بستن سدها برای‌آبیاری اراضی قابل زرع.

‌قسمت ۴ - تهیه لایحه برای فروش تدریجی خالصجات به طور مزایده و تخصیص عایدات فروش آن به تأسیس بانک فلاحتی.

‌قسمت ۵ - تأسیس بانک دولتی با یک شعبه رهنی که پیشنهاد آن فوراً تقدیم خواهد شد.

‌قسمت ۶ - تهیه و تقدیم لوایح لازمه برای اصلاحات راجعه به امور مالیه که عملاً ضرورت آنها ثابت گردیده است.

‌قسمت ۷ - تقدیم لوایح تدریجی برای اعطای امتیازاتی که برای استفاده از منابع ثروت مملکت لازم است و تقدیم و تشویق اتباع داخله از حیث‌ سهولت شرایط.

‌قسمت ۸ - تسریع در تأسیس کارخانه ذوب آهن و شروع به عملیات آن.

‌قسمت ۹ - اصلاح و توسعه راههای شوسه.

‌قسمت ۱۰ - اجرای تصمیم مجلس پنجم راجع به نقشه‌برداری خطوط مختلفه آهن و تعیین اهم و اصلح خطوط و پیشنهاد آن به مجلس.

‌قسمت ۱۱ - استحکام تشکیلات وزارت داخله در تمام مملکت و تکمیل و اصلاح تأسیسات صحی و بلدی.

‌قسمت ۱۲ - تکمیل قوانین موجوده راجع به امور قضایی مخصوصاً وضع و تدوین قانونی مدنی و اتخاذ وسایل لازمه برای جلوگیری از بطؤ جریان‌محاکمات و سعی در تعمیم قانون ثبت اسناد و املاک به نحوی که در مدت معینی ثبت کلیه املاک در دفاتر دولتی صورت پذیرد و از وقوع دعوی‌جلوگیری شود.

‌قسمت ۱۳ - بسط و توسعه مدارس ابتدایی در تمام مملکت و تشکیل مدارس حرفه و مهندسی.

‌قسمت ۱۴ - تقدیم لوایح لازمه برای توسعه خطوط تلگرافی و استقرار تأسیس خطوط و مراکز جدیده پستی و تبدیل وسایل موجوده حمل و نقل‌پست به وسایل سریع‌السیر.

‌قسمت ۱۵ - تجدید نظر در قانون استخدام و پیشنهاد لازم راجع به اصلاح نواقص آن.

‌قسمت ۱۶ - تأسیس شورای دولتی پس از تصویب قانون آن از طرف مجلس شورای ملی.

‌قسمت ۱۷ - تزیید و توسعه قوای امنیه.

‌قسمت ۱۸ - اتخاذ وسایل لازمه برای تفتیش سواحل.

‌این پروگرام که مشتمل بر هیجده قسمت است در جلسه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به اکثریت ۷۳ رأی از ۸۵ نفر عده حاضر به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

نگاه کنید به