پرونده:Shah Of Persia In New York 1962.mp4

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Shah_Of_Persia_In_New_York_1962.mp4(پرونده‌های صوتی یا تصویری با قالب AAC/h.264، زمان ۴۰ ثانیه، ۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل و ۹۸۴ kbps به طورکلی)

خلاصه

تاریخچهٔ پرونده

وضعیت فراکد

وضعیت به‌روزرسانی فراکد
قالببیت‌ریتبارگیریوضعیتزمان انکود
VP9 480Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
VP9 360Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
VP9 240Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
VP9 180Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
VP9 120Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
WebM 480Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
WebM 360Pآماده نیستخطا در ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲