پدیدآورنده:فردوسی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ابوالقاسم فردوسی
(حدود ۳۲۹ ه‍.ق. ــ حدود ۴۱۰ ه‍.ق.)
پدر زبان پارسی و سراینده شاهنامه منظومه حماسی و تاریخی ایران
استاد زبان پارسی فردوسی

آثار

شاهنامه تاریخ ایران کهن از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا پاشیده شدن سامانه ساسانیان به دست تازیان است.

نگارخانه

نیز نگاه کنید به