پاسخ مشروطه‌خواهان تبریز به التیماتوم عین‌الدوله والی آذربایجان مهر ۱۲۸۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - از استبداد صغیر تا فتح تهران

۲۲ بهمن

پاسخ مشروطه‌خواهان تبریز به التیماتوم عین‌الدوله والی آذربایجان مهر ۱۲۸۷ [۱]

حضور بندگان حضرت مستطاب اشرف والا شاهزاده عین‌الدوله دامت شوکته

اعلام با نظام نواب مستطاب اشرف والا که منشور قتل و فتوای اعدام مسلمین اهالی دارالسلطنه‌ی تبریز بود عز وصول یافت می‌فرمایید هرچه خواستم شماها را بانواع پند و اندرز از طریق عصیان بازداشته به رأفت و مرحمت ملوکانه امیدوار و متقاعد نمایم نشد و شما با کمال تمرد دولت را مجبورکردید بنظر مخالفت بشما نگریسته قلع و قمع شما را مستلزم سلامت حال و استقبال خود بداند ملت هم با کمال توقیر و احترام عرض می‌کند که مناظر قراء و قصبات منهوبه و ضجه‌ی زن‌های مسلمانان دیگر طاقت این را در ماها نگذاشته که زیر بار تحمل این رأفت‌های شایان پادشاهی برویم ما هم هر قدر خواستیم به تأمل و تأنی فریاد مظلومانه‌ی خود را به گوش وجدان حضرت والا رسانیده ایشان را درباره‌ی استیفای حقوق ملی نایل یک سعادت ابدی نمائیم میسر نشد بنابراین در مقابل اظهارات حضرت والا جز تکرار این فرمایش حضرت فخرالمجاهدین سیدالشهداء علیه افضل‌الثناء جوابی نداریم :
اذا کانت الا بدان‌للموت انشأت
فقتل امرء‌الله بالسیف اجمل[1]
از این قبیل التیماتوم‌ها گوش ملت پرشده دیگر حالت پذیرایی این تهدیدات را ندارند منتظر اقدامات فعلی هستیم :
آنکه در بحر قلزم است غریق
چه تفاوت کند ز بارانش
والسلام علی من‌اتبع الهدی.

منبع

  1. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ سیزدهم، بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ص. ۷۷۱ - ۷۷۰